Info-bubbles er netop blevet en del af vores webplatform. Disse “bubbles” indeholder uddybendende forklaringer og kortfattet dokumentation om den del af AutoPilot, de står ved. 

Hvad, hvor og hvorfor info-bubbles?

Info-bubbles er de små, blå ‘i’ ikoner, der er til stede i store dele af webplatformen. Ved at trykke på ikonet fremkommer en uddybende forklaring af rammens indhold. Du lukker en info-bubble ved at trykke hvor som helst på din skærm. 

Eksempel 1

Projektsite > Økonomisk overblik > Igangværende arbejde. 

Den tilhørende info-bubble indeholder en kort forklaring på, hvordan igangværende arbejde beregnes i AutoPilot. 

Eksempel fra projektsitets “Økonomiske overblik” for delsagen Ordre

Eksempel 2

Medarbejdersite > Overblik > Prognose for tilgodehavende ferie/afspadsering. 

Den tilhørende info-bubble beskriver hvilke elementer, der påvirker ferie/afspadseringsprognosen. 

Eksempel fra medarbejdersitets “Overblik” for Thorkild Eriksen

Mere nyt om webplatformen