Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft i Danmark. Det ændrede måden hvorpå virksomheder skal tildele medarbejdere ferie. 

Automatisk ferietildeling i AutoPilot

For at imødekomme den nye ferielov og gøre det nemmere for vores kunder, blev der introducerede en automatisk ferietildeingsknap med opdateringen til version 161. 

Bruger I den automatiske ferietildeling i AutoPilot, skal I intet gøre i forhold til ferietildeling. Ferietildeling vil fortsætte præcis som det har gjort det seneste år; fuldstændig automatisk. Medarbejdere bliver tildelt det antal ferietimer, der passer til deres normtid. 

Vær opmærksom på, at den automatiske ferietildeling kun tildeler de lovpligtige 5 ugers ferie. Skal medarbejderne tildeles ekstra dage, feriefridage eller feriefritimer skal dette gøres manuelt. Se hvordan længere nede i indlægget. 

Manuel tildeling af feriefridage/feriefritimer

Tildelingen af feriefridage eller feriefritimer er ikke omfattet af den nye ferielov. Det skal tildeles manuelt, som I plejer.

Nogle kunder har konfigureret automatisk tildeling af feriefridage, men hvis ikke I har automatisk kvartalsvis tildeling af feriefridage, eller I har tildeling i timer, så skal dagene/timerne tildeles manuelt:

Vælg Administration > Ferie/afspadsering > Feriefridage eller Feriefritimer

Aktuel ændringsdato vælges

Skriv initialer og antal dage eller timer for aktuelle medarbejdere og aflever kladden

Automatisk tildeling af ferie/fri i timer

Fra 1/7 introducerer vi automatisk tildeling af ferie/fri i timer. Der kommer mere info her på bloggen og i nyhedsbrevet.