Mentorsession

En mentorsession giver målrettet rådgivning indenfor et afgrænset område. Vi tager afsæt i jeres behov, udarbejder en dagsorden og forbereder os ud fra en kopi af jeres data.

På dagen holder vi et online møde hvor vi kan skærmdele og få løst opgaven sammen.

Målgruppe

En mentorsession er tiltænkt enhver AutoPilot-bruger som har et specifikt behov for at få hjælp eller gennemgået et afgrænset emneområde i systemet.

Varighed

Varierer, 2 timer (evt. fordelt på to sessions)

Pris

2.000 kr.

Lokation

Online (HangOut Meet)

Forslag til agenda

EmnerMentor
Planlægning med fokus på fremtidig balance mellem ressourcer og arbejde
Planlægning med fokus på sagernes økonomi
Gennemgang af resultat/likviditet med fokus på fremtidig udvikling
Gennemgang af Honorardisponering
Gennemgang af Kapacitetsoversigten
Værdianalysen – få det bedste bud på værdi af produktionen periodevis og år til dato
Prislistesystemet
Mulighederne i Statistikmærker og afdeling/teams
Persondataforordningen i AutoPilot
Omstilling til AF*kostpris pr time som salgsprisværdi
Sandsynligheds- og akkvisitionssager – best practices
Gennemgang af opgørelse af igangværende arbejde
Webplatformen
Formøde og forventningsafstemning inden workshop
Opstart og introduktion til efteruddannelsesmodulet
Underrådgiverstyring
Servicetjek: Gennemgang af AutoPilots opsætning
Noget helt andet?

Mentorsamtale

Formålet med mentorsamtalen er, at dække et behov for hjælp eller undervisning i et afgrænset område, som ikke har karakteren af et dagskursus. Agendaen er efter aftale og afhænger af behovet.

Målgruppe

Mentorsamtalen er tiltænkt enhver AutoPilot-bruger som har et specifikt behov for at få hjælp eller gennemgået et afgrænset område i systemet.

Forslag til agenda

 • Sagsøkonomi og Planlægning
 • Ibrugtagning af dimensioner til statistik og afrapportering
 • Kortlægning af roller og ansvarsområder i AutoPilot og egen organisation 
 • Opstart og introduktion til efteruddannelsesmodulet
 • Underrådgiverstyring
 • Hjælp til skift af feriefridagsmodel
 • Opsætning af link til/fra finanssystemet
 • Ændring af finanssystemer
 • Hjælp til et afgrænset område
 • Servicetjek: Gennemgang af AutoPilots opsætning

Varighed

1 -1.5 time

Pris

3.500 kr.

Lokation

Telefonisk

Mentorbesøg

Formålet med mentorbesøget er, at dække et behov for hjælp eller undervisning målrettet jer og jeres  specifikke behov. Agendaen er efter aftale, afhængigt af behov. Formen er et møde med en aftalt dagsorden og evt. oplæg eller gennemgang af et bestemt fokusområde.

Målgruppe

Mentorbesøget er tiltænkt enhver AutoPilot-bruger, som har et specifikt behov for at få hjælp eller gennemgået et område eller emne i AutoPilot.

Forslag til agendaer

 • Systemgennemgang
 • Hjælp til oprydning
 • Igangsætning af værdianalyse
 • Specialkurser
 • Introduktion af systemet til nye økonomimedarbejdere
 • Strategisamtaler

Varighed

3 – 5 timer

Pris

9.800 kr.
+rejseomkostninger

Lokation

Onsite – hos kunden

Kombinationer

Der er mulighed for at kombinere mentorydelserne med andre uddannelsesydelser, hvis behovet er til det. Herunder kan I se hvilke kombinationer der er mulighed for.

Kombination 1: Mentorsession + Workshop

Indeledende telefonisk samtale på max en time, hvor konsulenten får klargjort emner og gennemgange, efterfulgt af ‘hands-on’ workshop, med undervisning og ‘gør selv’ i AutoPilot.

Pris

kr. 13.000 + rejseomkostninger

Kombination 2: Mentorbesøg + Workshop

Besøg af konsulent onsite i 3 – 5 timer, for at få klargjort emner og gennemgået systemet samt problematikker, efterfulgt af ‘hands-on’ workshop, med undervisning og ‘gør selv’ i AutoPilot.

Pris

kr. 19.000 + rejseomkostninger

Book en mentor

Vi kontakter dig snarest muligt for at aftale nærmere omkring jeres ønsker.