Analyseværktøjet i AutoPilot har nu fået mulighed for grafisk visning i form af lagkage-diagrammer. Samtidig har vi tilføjet analyseværktøjet til endnu flere lister, nemlig: listen over modtagne underrådgiverregninger, listen over modtagne regninger fra samarbejdspartnere samt listen over afholdte omkostninger/udlæg. 

En rådgivervirksomhed har typisk brug for svar på spørgsmål om hvorledes medarbejdernes timeforbrug fordeler sig på forskellige parametre, virksomhedens anvendelse af underrådgivere og hvorledes virksomhedens fakturering af kunderne fordeler sig på forskellige parametre. Analyseværktøjet kan besvare alle sådanne spørgsmål og flere til.

Du finder svaret på et givet spørgsmål ved at anvende de rette grupperinger, sorteringer og filtreringer på den relevante dataliste. Du kan vælge om resultatet skal vises som data eller som diagram i drop-down menuen [Visninger]. 

Diagrammet opdateres automatisk, når du tilføjer eller ændrer en gruppering, sortering eller filtrering på datalisten. Du kan vælge at se resultater efter procenter eller i absolutte tal. Du kan skifte mellem de to visninger ved at trykke på knappen [%] eller [123].

Eksempel 1

Dette eksempel viser hvordan de seneste års fakturering fordeler sig på virksomhedens kunder.

 • Dataliste

  Fakturaer på Selskabssitet

 • Gruppering

   År og Betaler 

 • Sortering

  Fakturadato og Faktureret excl. moms

 • Filtrering

  Alle

Lagkage-diagrammet viser procentvis hvilke kunder, der er faktureret mest i henholdsvis 2021, 2020 osv. Der kan skiftes mellem procentuel visning og visning af fakturerede beløb ved at trykke på henholdsvis [%] og [123]. 

Diagrammet opdateres øjeblikkeligt uanset hvilke grupperinger, sorteringer eller filtreringer du tilføjer/ændrer undervejs. 

Eksempel 2

Dette eksempel viser, hvordan timeforbruget på en delsag fordeler sig på medarbejderne.

 • Dataliste

  Timer på Projektsitet

 • Gruppering

  Medarbejdernavn

 • Sortering

  Timer

 • Filtrering

  Alle

Lagkage-diagrammet viser nøjagtig hvor mange timer de enkelte medarbejdere har arbejdet på den givne delsag. Du kan se den procentuelle fordeling ved at trykke på [%].

Flere eksempler på spørgsmål og hvordan du finder svaret

 • Dataliste

  Timer på Selskabsitet

 • Gruppering

  År + Honorarprincip

 • Sortering

  Forbrugsdato + Timer

 • Filtrering

  Debiterbar: Ja
  (OBS: husk at du skal vælge [Ja] i filteret)

 • Dataliste

  Timer på Selskabsitet

 • Gruppering

  Segment

 • Sortering

  Salgspris

 • Filtrering

  Debiterbar: Ja

  (OBS: husk at du skal vælge [Ja] i filteret)

 • Dataliste

  Timer på Selskabsitet

 • Gruppering

  Medarbejderenavn

 • Sortering

  Timer

 • Filtrering

  Sagsnavn for sygdom

  (OBS: Indstil filteret ved at trykke på [Navn])

 • Dataliste

  Underrådgivere på Selskabsitet

 • Gruppering

  År + Underrådgivernavn

 • Sortering

  Beløb

 • Filtrering

  Alle

 • Dataliste

  Underrådgivere på Selskabsitet

 • Gruppering

  Underrådgivernavn + Sagstype

 • Sortering

  Beløb

 • Filtrering

  Alle

 • Dataliste

  Fakturaer på Selskabsitet

 • Gruppering

  År + Betaler

 • Sortering

  Fakturadato + Faktureret excl. moms

 • Filtrering

  Flere år: 2021 + 2020 + 2019 + Hele året

 • Visning

  %

 • Dataliste

  Fakturaer på Selskabsitet

 • Gruppering

  År + Forretningsområde

 • Sortering

  Fakturadato + Faktureret excl. moms

 • Filtrering

  Alle

 • Dataliste

  Fakturaer på Selskabsitet

 • Gruppering

  År

 • Sortering

  Fakturadato

 • Filtrering

  Flere År: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 + 1. Halvår

 • Diagram

  Eget


Mere nyt om webplatformen