Næste version

 

Version 155

Note Program Type
Der er nu muligt på den enkelte delsag at specificere, om den er debiterbar eller udebiterbar.
Ved opdatering til version 155 af AutoPilot indstilles alle eksisterende delsager af opdateringssystemet svarende til den indstilling, de tilhørende sager har.
På en ny delsag, som I opretter, indstilles Debiterbar/Udebiterbar svarende til indstillingen af Debiterbar/Udebiterbar på den tilhørende sag.
Indstillingen på delsagen kan I så ændre, hvis der er behov for det.
Admin, AL, DIR, PL, TS Ændring
Delsager kan nu henføres til lokation Admin, AL, DIR, PL Nyhed
Notatpligt kan nu indføres på den enkelte aktivitet.
Der kan således på samme tid være aktiviteter med notatpligt og aktiviteter uden notatpligt på en given delsag.
Notatpligt kan som hidtil specificeres på delsagskortet, hvorved alle delsagens aktiviteter får notatpligt.
Notatpligt på aktivitet specifieceres på aktivitetsplanen. Denne aktiveres i højrekliksmenuen i planlægning.
TS Nyhed
Diverse forbedringer vedrørende den nye funktionalitet omkring special prislister. Basis Ændring
Igangværende arbejde kan nu vise forandring i værdi og kost år til dato.
I forbindelse med at du danner årets første opgørelse af igangværende arbejde, skal du trykke på en knap, som afstedkommer aflæsning af foregående opgørelses ultimo værdier for værdi og kostpris af eget arbejde.
Admin Nyhed
I forbindelse med at I kan opfylde persondataforordningens krav vedrørende mulighed for at slette personhenførbare data for medarbejdere, der ikke længere er ansat, har vi på lukkede medarbejdere gjort det muligt at slette ansættelsesforhold for medarbejdere, der er fratrådt for mere end 5 år siden. Basis Nyhed
Det er nu muligt at tilknytte en E-mail signatur til de e-mails, som AutoPilot sender fra hhv. farktureringssystemet og fraværsplanen. Admin Nyhed
Diverse layout og formulerings forbedringer Admin, AL, Basis, DIR, PL, TS Ændring
Rettet fejl i tildeling af efteruddannelse vedrørende fratrådte medarbejdere Admin Bugfix