Næste version

 

Version 156

Note Program Type
Nyt cloud service controller system:
Systemet udfærdiger en to do og opmærksomhedsliste til projektledere og controllere.
Listen opbygges for den enkelte kunde som et udpluk af en lang række forskellige kontroller, servicen kan udføre på sagsstyringsgrundlaget.
Alt afhængig af den enkelte kundes behov.
Web project Nyhed
Nyt web baseret grafisk overbliksbillede, der for en given delsag viser den tidslige udvikling i en række nøgleparametre: Aftalegrundlaget, forbrug og færdiggørelsesbudget for eget arbejde, forbrug og restbudget for underrådgivere, forbrug af omkostninger, samt den tidslige udvikling i delsagens forventede slutfaktor.
Hvilke delsager, der er adgang til, er bestemt af brugerens rolle – direktion, controller, afdelingsleder eller projektleder.
Web project Nyhed