Næste version
 

Version 159

NoteProgramType
Version 159: Indeholder først og fremmest forfininger til henholdsvis honorardisponering og kapacitetPalletteNyhed
Honorardisponering: En samlet forventet slutfaktor vises nu på tværs af alle de delsager, der medtages i en given filtrering. Filtreres der eksempelvis på et givet forretningsområde eller en given opgavetype, vises den samlede forventede slutfaktor for det givne forretningsområde eller den givne opgavetypeAL, DIR, PLNyhed
Honorardisponering: Der er tilføjet to nye filtrerbare kolonner. Den ene kolonner viser, om de enkelte delager i liste er en akkvisitionsdelsag eller ej. Den anden om de enkelte delsager i listen er en pipeline delsag eller ejAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Ny kolonne med sumbudgetterAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Ny kolonne der viser, om alle budgetter er henført til tidAL, DIR, PLNyhed
Kapacitet: Listen for neden i skærmbilledet, der summerer kapacitet og budget, er nu forsynet med en eksportmulighedAL, DIR, PLNyhed
Hastighedsforbedring: Udarbejdelse af fakturaforslagAdmin, PLNyhed
Værdianalyse kan nu grupperes efter bygherreAL, DIRNyhed
Beløb i statusudskrift for ferie/afspadsering beregnes nu ud fra medarbejdernes timeløn, som de var på status datoenAdminÆndring
Timeopgørelser: Beløb beregnes nu ud fra medarbejdernes nøgne timeløn - ikke ud fra debiterbar kostprisAdminÆndring
Uhensigtsmæssigheder fra version 158 fixet og løstAdmin, AL, Basis, DIR, PL, TSBugfix