Forside

AutoPilot er sund forretning

AutoPilot benyttes i dag af mere end halvdelen af de danske arkitekter og næsten lige så mange ingeniører – se vores referencer. Her dækker det alle deres behov for time/sagsstyring, ressourceplanlægning, prognose, analyse og business intelligence.

 

Proceshjulet

AutoPilot støtter op omkring tre enkle grundprincipper: sund projektledelse, sund registreringskultur og sund faktureringskultur.

Det smitter af på bundlinien, for sund forretning er også god forretning.

 

Formålet med AutoPilot

Formålet med AutoPilot er at sikre vores kunder en sund forretning ved at være på forkant i alle aspekter af sagsøkonomi og kapactitetsplanlægning.

Med AutoPilot-konceptet giver vi virksomhedens medarbejdere de rette redskaber, den rette uddannelse og den rette support til at realisere dette.

produkt_processcircle

 

 

 

Når en sund kultur gennemsyrer virksomheden kaster det mange fordele af sig.

 

Sund projektledelse

 • Projektledelsen har kontrollen
 • Projektledelsen kan gribe ind i tide
 • Kommunikation baseret på fakta
 • Øget forretningsbevidsthed

Sund registreringskultur

 • Virkelighedstro registrering uden overraskelser
 • Høj aktualitet i al data
 • Intet dobbeltarbejde

Sund faktureringskultur

 • Fakturerer så snart faktureringsretten indtræffer
 • Intet dobbeltarbejde

 


Download

Vores brochure forklarer meget mere om filosofien bag og det AutoPilot kan tilbyde jeres forretning.

Download brochure

 


Projektleder

Projektlederen skaber grundlaget for virksomhedens indtjening gennem oprettelse, planlægning og fakturering af sagerne.

Projektlederen sikrer virkelighedstro registrering ved at oprette og vedligeholde sagsspecifikke projektplaner.

Virkelighedstro registrering har stor betydning for vidensdeling og Business Intelligence for alle i virksomheden.

 

Projektlederen kan

 • Oprette og sætte sager i produktion
 • Registrere honorar aftaler
 • Udarbejde projektplaner incl. bemanding og ressourceforbrug
 • Løbende revidere planlægningen
 • Følge forventet slutfaktor ifht. ambitionen
 • Planlægge den fremtidige fakturering
 • Oprette fakturaforslag

 

Projektlederen er således forretningsfører for sine sager.

Administration

Den administrative medarbejder vedligeholder data om virksomhedens ansatte og deres ansættelsesforhold.

Herigennem kender AutoPilot den fremtidige fremmødekapacitet fordelt i tid og dette er sammen med sagsplanlægningen grundlaget for afrapportering om udfordringer på kapacitetsområdet.

Administrationen vedligeholder ligeledes informationer om kost og salgspriser for medarbejderne.

Dette er sammen med sagsplanlægningen grundlaget for at AutoPilot giver en prognose på den fremtidige indtjening.

 

Administrationen kan

 • Vedligeholde ansættelsesforhold
 • Vedligeholde prisstrukturer
 • Registrere fremmed arbejde og udlæg
 • Bogføre fakturaer
 • Udarbejde statistik af enhver art
 • Administrationen er således støttefunktion for projektlederne.

 

Direktion

Direktionen kan løbende orientere sig i, hvilke sager, der har udfordringer og derigennem prioritere sin indsats.

Direktionen anaflyserer indtjeningsevnen i hele sagsporteføljen såvel afsluttede, igangværende som sager i pipeline.

Direktionen opstiller selv det framework der skal danne grundlag for analysen. Eksempelvis kan man mærke sagerne op med hvilket forretningsområde de tilhører og herefter få afrapporteret de enkelte forretningsområders indtjeningsevne (historisk, nutidigt eller fremtidigt).

 

Direktionen overskuer

 • Hvilke sager der har udfordringer i forhold til den økonomiske ambition
 • Virksomhedens fremtidige kapacitets situation
 • Virksomhedens fremtidige likviditet
 • Virksomhedens evne til at tjene penge opdelt efter valgfrie kriterier