• Rådgivernes foretrukne

  Nichefokus gennem 20 år kan mærkes på glade brugere der får dækket alle deres behov.

 • Datadrevne beslutninger

  Drop mavefornemmelserne og træf beslutninger på analyse og fakta.

 • 100% dansk support

  100% dansk drevet support. Få hjælp på telefon, email, online manualer og FAQ.

Bedre overblik

Med vores projektstyringssystem dækker vi alle vores kunders behov for time- og sagsstyring, ressourceplanlægning, prognose, analyse og business intelligence. Vi arbejder for arkitekterne og ingeniørerne – og alle andre som gerne vil være verdensmestre i at agere i tide, disponere over deres ressourcer og tjene penge på deres forretning.

AutoPilot skaber overblik over den praktiske del af jeres forretning, så I altid kan være på forkant med jeres projekter og sagsøkonomi. Med det, er I bedst klædt på til, at træffe de rigtige beslutninger og det gør at I har mere frihed til at fokusere på det I helst vil: jeres arbejde.

Rådgivernes foretrukne

Med mere end 20 års erfaring i den rådgivende branche, er vi unægteligt eksperter indenfor feltet. Det gør en enorm forskel i forhold til andre leverandører; spørg bare vores kunder. Vores mangeårige erfaring har skabt et  anerkendt navn i branchen; både som et redskab der skaber værdi gennem planlægning, men også som en sparringspartner.

AutoPilot-konceptet er jeres garanti for at medarbejderne får de rette redskaber, den rette uddannelse og den rette support for at sikre jer en sund forretning. 

AutoPilot er nu del af TimeLog

AutoPilot er fra marts 2022 blevet en del af TimeLog. Vi vil fortsat levere branchespecifikke løsninger, men bliver styrket med udviklingsmuskler og TimeLogs bredere IT-platform.

Vi samler på glade kunder

AutoPilot bygger på fem kerneområder

Kerneområde 1

Vækst

AutoPilots formål er at skabe vækst for jer, men uden en plan for virksomhedens vækst, vil det altid være tilfældigt og uforudsigeligt. For at vækst organisk og kontrolleret er der en håndfuld essentielle spørgsmål, som et ERP-system skal kunne besvare. Med de svar i hånden kan I planlægge jeres fremtid og realisere en vækststrategi. 

Med aktuel viden omkring jeres forretning, er I altid opdateret omkring jeres arbejde og ved præcis hvordan det går. Det er en grundsten for vækst og noget AutoPilot stolt kan levere. Siden 2013 har det uafhængige analysebureau Dansk Brancheanalyse sammenlignet nøgletal hos vores brugere, kontra ikke-brugere.

Resultaterne taler for sig selv: 

Kilde: www.danskbrancheanalyse.dk 2016-2019

Til syvende og sidst er jeres vækst resultatet af godt arbejde og god ledelse. Vi kan dog hjælpe jer lidt med på vej med nogle praktiske værktøjer:

 • Få pengene hurtigere hjem

  Grundige noter og timebilag øger betalingsvilligheden hos kunden, og mindsker spildtid brugt på at diskutere hvad timerne er brugt på.

 • Bedre likviditet

  Fakturaerne sendes så snart faktureringsretten indtræffer så I kan få pengene i kassen uden yderligere ventetid.

 • Mere troværdigt data

  Daglig tidsregistrering giver højere kvalitet i data – intet glemt og flere timer registreret.

 • Øget fakturering

  Fordi det er så nemt at registrere timer kommer alt forbrug med – selv den halve time der ellers var blevet glemt bliver nu faktureret.

 • Kolde fakta erstatter mavefornemmelse

  Afdæk hvor I performer bedst og hvor I sætter penge til så I kan agere med fokus eller droppe de giftige projekter.

Har I brug for nogle mere strategiske redskaber er hjælpen også nær. AutoPilot opererer nemlig i hele virksomhedens hierarki; fra produktion til topledelse.

Kerneområde 2

Analyse

Viden er afgørende for at agere i tide og på et rationelt grundlag.

Derfor rummer AutoPilot et omfattende Business Intelligence-apparat, som skaber viden omkring virksomheden, enten ved at udtrække data på tværs af mere end 40 forskellige dimensioner, eller via de prædefinerede udtræk som allerede findes.

Det kunne for eksempel være:

Kerneområde 3

Fakturering

En sund virksomhedsøkonomi kommer ikke af sig selv – det kræver rettidig og korrekt fakturering. Der er mange måder at opnå en sund faktureringskultur på; i AutoPilot gør vi det for eksempel ved hjælp af:

Brandede fakturaer

Du får dit eget unikke udseende på fakturaen med eget bomærke, firmanavn og bankinfo for en bedre branding og genkendelighed. Eksporteres til PDF eller printes direkte.

Email-fakturering

Systemet sender fakturaen per email, så snart den er bogført. Timebilag og notater kan vedhæftes, så uklarheder hos modtageren mindskes.

EAN fakturering

Systemet håndterer automatisk EAN-fakturaer uden at du skal tage stilling til formater, formkrav eller hvilket land kunden befinder sig i.

economic integration

Når fakturaen er bogført, overføres posteringer og debitorer til economic. AutoPilot viser betalingsstatus på de enkelte fakturaer ud fra deres status i finansen.

Navision integration

Når fakturaen er bogført, overføres posteringer og debitorer til Navision. AutoPilot viser betalingsstatus på de enkelte fakturaer ud fra deres status i finansen.

Kerneområde 4

Planlægning

Sagsplanlægning er en grundsten i AutoPilot. For at have styr på økonomien, er det vigtigt at have planlagt sagerne fra start, samt revurdere færdiggørelsesplanen med jævne mellemrum. Det er hvad vi kalder Estimates to Complete (ETC). Og på baggrund af jeres estimates to complete, har I mulighed for at gribe ind i tide, hvis der skulle forekomme problemer i projektstyringen. Det giver jer overblik over jeres budget, kapacitet og sager. 

Ved altid at være opdateret på den aktuelle status af projektet, vil projektlederne være på forkant med både planlægning og sagsøkonomi. Det skaber overblik over sagerne, og giver ro i maven, hos ledelse og medarbejdere.

Kerneområde 5

Timeregistrering

Timeregistrering er fundamentalt for en sund sagsstyringskultur. Hos AutoPilot arbejder vi derfor på at gøre det nemmere for alle parter at aflevere deres timer, så I har det bedste udgangspunkt for sagens planlægning. Det gør vi blandt andet igennem:

Webtimeseddel

Timer, udlæg, kørsel og noter afleveres direkte på web eller i appen, hvor du også ser din opsparede ferie/afspadsering, eller forhåndsregistrerer dine ferieplaner til godkendelse hos ledelsen.

Alle elektroniske enheder

Du afleverer dine timer direkte på telefon, tablet eller computeren derhjemme, så det er muligt at opnå en dagsaktuel timeregistrering, hvilket kommer både medarbejder og projektledelse til gode

Samarbejdspartnere

Timesedlerne kan linkes med samarbejdspartnere eller lånemedarbejdere der også bruger AutoPilot, så I hele tiden er opdateret på hinandens forbrug; også selvom I ikke er ansat i samme virksomhed.