15 år med Kullegaard – vækst, mod og en sikker fremtidig kurs

For 15 år siden blev Arkitektvirksomheden Thomas Kullegaard A/S, Arkitekter kunde hos AutoPilot. I dag hedder virksomheden Kullegaard A/S, og der er løbet rigtig meget vand gennem åen siden. Vi ser ”15 års jubilæet” som en god anledning til at blive klogere på både aktuelle og historiske begivenheder i virksomheden.

 

Kullegaard er en succesfuld dansk arkitektvirksomhed. Med mere end 60 ansatte, og flere på vej, en partnerkreds på fem, lokaler i både Holbæk og København er der sket en del, siden vi hos AutoPilot for første gang stiftede bekendtskab med virksomheden i april 2001.

 

På daværende tidspunkt sad Thomas Kullegaard som administrerende direktør i virksomheden med 16 ansatte, men ingen partnere. Det ændrede han på tre år senere, hvor han besluttede at gøre Finn Sandberg Atkinson, Ulrik Mortensen og Lars Hørlyck til partnere i virksomheden. Samtidig skiftede virksomheden navn til Kullegaard Arkitekter A/S.

 

Karakteristisk for partnerne og medarbejderne hos Kullegaard er, at mange har en praktisk baggrund som eksempelvis tømrer. Det giver ifølge Thomas en række fordele:

 

”Det giver en god indgang til løsning af detailprojekteringen, når man har prøvet at bevæge sig på en byggeplads, og det betyder, at det vi leverer er gennemgående bygbart. Og så er vi vant til at håndtere dialogen på en god og konstruktiv måde i skurvognen”, fortæller han.

 

“To ben er stærkere end ét”

Thomas og de tre partnere kendte hinanden godt. De havde alle mere end seks års erfaring i virksomheden, da partnerkredsen blev udvidet. Seks år senere i 2010 traf de sammen en radikal beslutning, hvor de blev enige om at opdele virksomheden i to forretningsområder: Kullegaard Arkitekter og Kullegaard InSight.

 

”Vi satte gang i vores første professionelle strategiplan i 2010, hvor vi tog en radikal beslutning om at segmentere firmaet, så vi stod på to ben i stedet for kun ét. Her står man ganske enkelt stærkere. Kombinationen af InSight og Arkitekter giver pondus. Nu giver to plus to pludselig fem”, fortæller Thomas Kullegaard.

 

Kullegaard Arkitekter Kullegaard InSight
Arbejder primært med offentligt byggeri herunder skoler, børnehaver, boligselskaber mv.

 

Arbejder primært med kunder, der har et stort bygningsvolumen, et blivende behov for rådgivning, og som står uden for det offentlige udbudssystem.

Kunder i denne grupper er bl.a.: H. Lundbeck, Novozymes og Novo Nordisk, Chr. Hansen og Kopenhagen Fur.

 

Da krisen kradsede

Forud for virksomhedens professionelle strategiplan lå en krise, som prægede hele Danmark, og erhvervslivet var ramt af massefyringer i alle brancher. Men i Kullegaard greb man situationen anderledes an. I stedet for at afskedige medarbejdere, blev der igangsat en vækstplan.

 

”Vi udformede en strategi, hvor vi skulle have en vækst på 50 procent fra 2010-2013, og derfor skulle vi naturligvis have flere mennesker og flere opgaver ind. Nogle folk rystede på hovedet, men vi gik ud med hænderne over hovedet i 2013, hvor vi havde haft en vækst på 64 procent. Vi er ikke bange for at sætte overliggeren højt, slår Thomas fast.

 

Han tilføjer i samme ombæring, at det var et bevidst valg at igangsætte en 3-årig strategiplan. Den relative korte periode skaber dynamik i organisationen, fordi man kan se en ende på det. Samtidig tillader længden af perioden også, at den kan bundfældes og implementeres i virksomheden og hos medarbejderne.

 

Resultaterne er også et udtryk for virksomhedens aktive brug af AutoPilot, som har skabt rammerne for virksomhedens sagsstyring og sikret grundlaget for udfakturering ved systematisk registrering af timer og omkostninger

 

”Vi har fantastisk glæde af AutoPilot. Vi sælger timer, så de skal altså overholdes, og det har vi et fantastisk værktøj til i form af AutoPilot. Men vi har masser af muligheder for at blive bedre. Man skal tænke på, at vi hele tiden har vores største opgave i morgen, og den skal vi være i stand til at håndtere økonomisk”.

 

Derfor søger virksomheden også hele tiden at udnytte AutoPilot fuldt ud. Det betyder, at der løbende udnævnes projektledere, der modtager undervisning internt samt eksternt med hjælp fra Gitte Don, der kommer og afholder ”Projektleder-møder” på kontoret i Holbæk. Herudover har virksomheden fokus på fortsat forbedret sagsstyring, og ser AutoPilot som et meget centralt værktøj for at sikre lønsomhed i projekterne.

 

Holbæk Havneby, Kajen
På adressen Gamle Havn i Holbæk har Kullegaard A/S vundet konkurrencen om Holbæk Havneby. Første spadestik skal tages i oktober. Havnebyen kombinerer specialbutikker, restauranter, dagligvarebutik, foodmarket, levende værksteder, ejerboliger og almennyttige boliger.

 

Fremtiden er på plads

Der er altså sket meget i Kullegaard, og der er fortsat udsigt til, at der skal løbe meget mere rindende vand gennem åen. For nyligt påbegyndte Kullegaard et generationsskifte ved at involvere Thomas’ søn Kasper som partner, som har arbejdet i virksomheden i en længere årrække. Ledelsen har lagt en klar plan for fremtiden. Den snart 63-årige direktør har tre år tilbage med direktør-kasketten på, og han har syv år tilbage som partner. Han har nemlig fået en særordning, så han kan blive som partner til han fylder 70 år.

 

”Vi tænker langsigtet, og vi har styr på fremtiden. Mine A-aktier overgår til min søn Kasper, mens Lars, Ulrik og Finn beholder deres B-aktier. Vi skal have ny administrerende direktør, og partnerstrukturen er fast defineret. Vi har styr på virksomheden i mere end 30 år frem”, slutter Thomas af.

Partnerne
Partnerne – fra venstre: Thomas Kullegaard, Kasper Kullegaard, Finn Sandberg Atkinson, Lars Hørlyck og Ulrik Mortensen.

Vi glæder os til at følge de næste 15 års udvikling.

(Fotos © Kullegaard A/S)

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...