DRIAS sikrer bedre trivsel i arbejdet og blandt ansatte

Ingeniørvirksomheden DRIAS, Rådgivende Ingeniører A/S har fokus på at effektivisere det daglige arbejde yderligere. De vil yde en hurtigere sagsbehandling til kunderne, og det skulle dernæst give yderligere plads i ordrebogen.

 

Det er målet, slår Økonomi- og Administrationschef hos DRIAS Tommy Hansen fast. Han har i halvandet år brugt AutoPilot til en lang række opgaver i sin arbejdsgang, og det har givet ham værktøjer til blandt andet at optimere arbejdet med kunderne.

 

”Med AutoPilot kan jeg danne mig et overblik over, hvilke opgaver medarbejderne sidder med på nuværende tidspunkt. Vi fik eksempelvis et stort projekt ind med meget kort tidsfrist. I det tilfælde var det vigtigt hurtigt at kunne se, hvilke medarbejdere, der var ledige, og hvordan vi kunne flytte rundt på vores ressourcer for at nå vores deadlines”, fortæller Tommy.

 

Dermed kunne DRIAS koordinere arbejdet og give frihed til de rigtige medarbejdere, så de kunne arbejde på det nye projekt. AutoPilot giver mulighed for at optimere arbejdsfordelingen for at tilfredsstille kundernes behov. Foruden ressourcestyring bruger DRIAS også programmet til at måle performance.

 

”Jeg bruger AutoPilot som værktøj til at følge op på, om projektlederne performer. Jeg kigger blandt andet på ambitionsfaktor og slutfaktor undervejs i processen, og så bruger vi programmet til at lave en masse grafer og målinger”, fortæller Tommy.

 

For DRIAS er AutoPilot en del af fundamentet ved nye projekter, og systemet er med hele vejen fra de første bookinger af medarbejderne til fakturaen er sendt. Programmet sikrer DRIAS, at projektlederne kan følge status på projektet og rette ind, hvis tidsplaner eller medarbejderressourcer ikke hænger sammen.

 

foto 2
Foto: Reihs Arkitekter – Horsens Havnefront: Under titlen “Havnen tilbage til byen” skabes der en ny bydel ved Horsens Havn. DRIAS er i fuld gang med et boligbyggeri, der skal huse 120 lejligheder. Byggeriet skal sammenspille med havnepromenaden og sikre en forening af by- og havnelivet.

 

Trivsel i arbejdsgangen

Tommy kigger dog videre end blot mod effektivisering af kundernes behandling. Den rettidige timeregistrering i AutoPilot hjælper ham ligeledes til at sikre en god trivsel blandt virksomhedens 16 medarbejdere. Med AutoPilot kan ledelsen holde øje med, om medarbejderne er på vej i en forkert retning. Ved at forud-booke de ansatte bliver deres timer fordelt på de forskellige projekter, og derved kan Tommy Hansen gå ind og give dem en hjælpende hånd med at administrere deres tid.

 

”Der er ikke noget bedre, end at man som økonomiansvarlig får hjulene til at køre rundt. AutoPilot giver mig muligheden for at tage temperaturen på driften. Når vores ansatte arbejder så meget, vil de naturligvis også gerne have fri på et tidspunkt. Det er til glæde for medarbejderne selv, men også for familien på hjemmefronten. ”

 

Det gælder også om at skabe trivsel i projekterne. DRIAS tror på, at et godt arbejdsmiljø giver en bedre oplevelse for kunden og større tilfredshed. Med AutoPilot kan Tommy bakke projektlederne op og sikre, at de er parate til at lede projektet.

 

”Jeg benytter AutoPilot til delegerende ledelse – at tage temperaturen på, hvordan projektlederne har det, og at der er trivsel, i det de laver”.

 

foto 3
Foto: Viva Arkitekter A/S – Hillerød Forsynings nye kraftvarmeværk er Europas største af sin slags. DRIAS har stået for ingeniørprojektet af de bærende konstruktioner. Kraftvarmeværket vil stå klar i efteråret 2016 og levere varme til en stor del af Nordsjælland.

 

De fem nøgleværdier

Effektiviseringen og optimeringen for kunder såvel som medarbejdere er i tråd med virksomhedens kendetegn.

 

DRIAS’ DNA bunder i de fem værdier Åbenhed – Kvalitet – Tillid – Godt Arbejdsmiljø – Konstruktiv Dialog. Disse fem værdier er rygraden i DRIAS’ arbejde. For DRIAS er de fem nøgleværdier essensen af god medarbejder- og kundepleje, og AutoPilot er med til at gøre det lettere for DRIAS at inkorporere de fem værdier i alle projekter.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...