Med en online timeseddel kan medarbejderne aflevere deres timer når som helst og hvor som helst. Mange kunder bruger udelukkende en online timeseddel, så medarbejderne afleverer timer, udlæg og bilag, meget oftere.

Vi har endda gjort det nemmere at påvirke medarbejderne i den retning.

Timesedlen findes i en version til windows, og en online version i browser eller app. De to versioner har samme funktionalitet og det har ingen betydning hvor timerne bliver afleveret.

For at mindske forvirringen med flere udgaver af timesedlen, er det muligt at “slukke” for windowsversionen. Timeseddelsikonet bliver fjernet fra Paletten, så medarbejderne er tvunget til at bruge den online timeseddel.

Sådan skifter I til ren online timeseddel

1. Giv medarbejderen et login til webplatformen

  • På Medarbejderkortet i Basis > Organisation > Medarbejder. 
  • Tjek at medarbejderens email-adresse er korrekt udfyldt under Firmakontaktinfo. 
  • Sæt flueben i AutoPilot Community > “Webadgang”. 
  • Gem og luk. 
  • Klik Synkroniser web for xxxx. 
  • Medarbejderen modtager en email med logininstruks (det login bruges også hvis I bruger appen).

2. Slå windowsversionen fra

  • På Medarbejderkortet i Basis > Organisation > Medarbejdere
  • Fjern fluebenet i “Timeseddel”