Webtimeseddel: Daglig registrering – nøglen til en sund forretning

En sund forretning er en god forretning. Det er grundtanken bag AutoPilot, hvor målet er at hjælpe vores kunder til at drive en god forretning gennem deres brug af AutoPilot.

 

Enhver arbejdsplads består af mange delelementer, som tilsammen skaber virksomhedens DNA. Det kan være bløde såvel som hårde værdier, og det kan variere fra virksomhed til virksomhed, hvilke elementer der er i fokus. Stærke interne bånd i virksomheden, gode relationer til kunderne, et stærkt fagligt arbejdsmiljø og så videre.

 

I arkitekt- og ingeniørbranchen er der et bedre grundlag for at fokusere på det faglige arbejde, når der på de enkelte projekter er styr på økonomien og når tallene på bundlinjen er sorte. En sund økonomi sikrer med andre ord frihed til at fokusere på det faglige. En sund registreringskultur er et nødvendigt afsæt på vejen til en sund forretning, og derfor er det en hjørnesten i AutoPilot.

 

Nøglen er daglig registrering

Hvem kender ikke til situationen, hvor man udskyder dagens små gøremål til næste dag? Men morgendagen viser sig at være ligeså travl, og mens opgaverne hober sig op til op over ørerne, bliver timeregistreringen igen udskudt.

 

”Hvor mange timer brugte jeg på den sag?”

”Hvilke sager arbejdede jeg egentlig på i tirsdags og i onsdags? ”

”Hvad var det præcis, jeg lavede? ”

 

Tvivlsspørgsmål som disse undgås, hvis medarbejderen udfylder og afleverer sin timeseddel dagligt. Det kan ske på kontorets PC, men timesedlen kan også udfyldes på smartphonen, hvis vedkommende er ude af huset. Det resulterer i, at tidsforbruget til udfyldelse af timesedlen går ned, mens kvaliteten går op. Således erfarer vi, at faktureringsgraden stiger, når medarbejderne afleverer timesedler hver dag.

Finde sager

Daglig registrering og aflevering sikrer aktualitet i projektledernes igangværende projekter og aktualitet i økonomien. Det er ligeledes et godt udgangspunkt, når projektledere skal revidere projektplaner og budgetter.

 

På denne måde kan projektledere gå til ethvert møde – det være sig internt med projektteamet eller eksternt med bygherren – med det fulde overblik over sagens økonomiske status samt sagens økonomiske fremtid.

 

Overblik over sagens økonomi er fundament for konstruktiv dialog og giver forhandlingsstyrke. Sund registreringskultur er derfor et stort skridt på vejen til en sund forretning.

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...