AutoPilot giver dig handlemuligheder ved tidlige underretninger

For en projektleder er det vigtigt at kunne gribe ind så tidligt som muligt, hvis der er problemer under opsejling i projektets økonomi. AutoPilot giver dig mulighed for at inddele projektet i faser og fordele honoraret på disse faser. Med det som udgangspunkt giver AutoPilot dig underretninger, om udfordringer på faseniveau.

 

Aftalefordeling på aktiviteter

Med version 148 blev det muligt at lave aftalefordeling specifikt for hver aftale. Det vil sige, at enhver ny aftalelinje kan fordeles på de aktiviteter der ønskes. Det sker enten i ‘Aftale’ eller fra ‘Honorardisponering’ ved at højreklikke og vælge ‘Fordeling af aftale på aktiviteter’.

En aktivitet er for det meste en fase i et projekt og kan eksempelvis være idéoplæg, projektforslag, hovedprojekt osv. Herunder kan du se et eksempel på, hvordan det ser ud, når aftalen er fordelt på aktiviteterne:

underretninger
Eksempel på hvordan en aftale kan fordeles på aktiviteter.

Grib ind i tide

Ved at fordele sagens honoraraftale ud på faser, samtidig med at man lægger færdiggørelsesbudget per fase, så giver AutoPilot dig straks besked om eventuelle udfordringer på økonomien. Da det sker per fase får du informationerne så tidligt som muligt. Det giver dig optimale handlemuligheder så du enten kan forhandle honoraret eller formindske arbejdet i tide.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...