AutoPilot 156 og det nye planlægningsmodul

Vi lancerer nu en ny version af AutoPilot! Vi har lavet gennemgribende forbedringer og fornyelser af en række forskellige parametre i programmet. I dette indlæg går jeg i dybden med nogle centrale fornyelser i AutoPilots planlægningsmodul.

 

Hastighed og funktionalitet

Helt overordnet er planlægningsmodulet blevet opdateret på alle områder. Dette udmønter sig først og fremmest i forbedringer af hastighed og funktionalitet. Planlægningsmodulet bliver hurtigere for alle vores kunder – uafhængigt af hvorledes AutoPilot er hostet eller kvaliteten af det it-udstyr, der afvikler AutoPilot. Planlægningsmodulet og dets funktioner åbner og regner hurtigere – og det er nu hurtigere at inddatere samme budget i et vilkårligt antal perioder.

 

Bevar overblikket

I sidste blogindlæg om planlægning og handlemuligheder trak jeg tråde til arbejdsgangene i et køkken. Der er paralleller at trække mellem køkkenet og projektledelse; man skal kende sin situation hele tiden, fremadrettet vide hvilke ressourcer og hvilken kapacitet man mangler samt have overblik over, hvor lang tid hver enkelt del kommer til at tage.

Man skal planlægge, forberede, uddelegere, skabe overblik og skærpe til. Man skal få samtlige processer på rette spor. Ellers flyder din station, du har ikke de rigtige råvarer klar og du er i mangel på rent køkkenudstyr. Bordets bestilling bliver ikke klar på samme tid og unødigt ressourcespild forøges. Det koster og kan ses på bundlinjen – og på kundernes tilfredshed.

 

Det nye planlægningsbillede

Nye kolonner i planlægningsmodulet giver et tydeligt overblik over delsagens forventede slutøkonomi. Denne ramme giver et tydeligt indblik i, om der er penge til den nuværende  færdiggørelseplan. Det giver overblik over delsagens situation – og gør det tydeligt, om der er brug for at gribe ind, så delsagen igen kan komme på rette spor.

Billedet viser, hvordan kolonnerne i det nye planlægningmodul regner – og hvordan de tydeliggør sagens forventede slutøkonomi.

 

 

Yderst til venstre ses delsagens samlede honorar til ‘Eget arbejde’. Næste kolonne viser, hvor mange penge, der er ‘forbrugt’ til nu, og kolonnen i midten viser, hvad der således er tilbage til delsagens færdiggørelse.

‘Færdig’-kolonnen er prisen på det timeestimat, I har indtastet i planlægningsmodulet for sagens færdiggørelse – altså hvad I tror, I skal bruge af tid for at blive færdige. ‘Prognose’-kolonnen er en forudsigelse af sagens slutøkonomi, hvis arbejdet ellers holder sig inden for det antal timer, der er planlagt.

 

Få og udnyt handlemuligheder i tide

Som den røde firkant i billedet indikerer, er prognosen for denne delsags slutøkonomi negativ. Dette er en advarsel om, at der ikke er penge nok til det planlagte arbejde. Forudsætningerne, for at advarslerne træder frem så tidligt som mulig, er sunde registrerings– og planlægningsvaner i AutoPilot.

Når advarslerne viser sig, har man følgende handlemuligheder: Få flere penge, reducer/effektiviser arbejdet eller accepter at der bliver brugt flere penge, end der er.

 

‘Difference slut’ kolonne

Den nye differencekolonne er en aflivning af det princip, der af nogen kaldes ‘sneploven’. I stedet for at ‘ikke forbrugte’ timer skubbes frem og hober sig op i indeværende måned, er det der ikke var forbrugt ved udgangen af sidste måned nu at finde i differencekolonnen.  

 

 

Kolonnen tydeliggør, hvor mange af de timer I havde planlagt at bruge, I ikke har nået at bruge. Den viser også, hvis der er brugt flere timer end planlagt.

 

I mit næste indlæg (AutoPilot 156 og det nye planlægningsmodul 2) går jeg i dybden med de mange andre forbedringer i planlægningsmodulet!

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...