Grundlæggende

Administrationskursus

Formålet er at give en forståelse af systemet samt tilegnelse af sags- og administrative basisfunktioner. Det er primært tiltænkt nye brugere med administrativt ansvar. Kurset giver en forståelse for sammenhængen mellem programmodulerne, og de administrative funktioner af AutoPilot, bl.a. sagsstruktur, honorarprincipper, oprettelse af sager/delsager, og meget, meget mere.

Varighed

5 timer – inkl. 30 minutters frokost

Pris

4.000 kr.

Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book
Administration 20/04/2021 Online, . 20/04/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Administration 15/06/2021 Online, . 15/06/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Administration 17/08/2021 Online, . 17/08/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Administration 14/10/2021 Online, . 14/10/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Administration 9/12/2021 Online, . 09/12/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads

Udbytte

På kurset sætter vi fokus på de administrative opgaver i relation til medarbejdere og styring af sagernes økonomi. Du får viden om sagsstrukturen, sammenhænge og processer i sagsstyringssystemet, og du lærer at bruge de basale administrative funktioner i AutoPilot.
Vi arbejder praksisnært og har fokus på, at du får viden om og fortrolighed med de administrative værktøjer og funktioner i AutoPilot.

Indhold

• Sagsstruktur
• Honorarprincipper
• Oprettelser af sager og delsager
• Oprettelse og regulering af aftaler
• Lukning af delsager
• Registrering af udlæg og fremmed arbejde
• Redigering timer
• Tildeling/redigering af ferie og afspadsering
• Oprettelse af nye medarbejdere
• Time- og udlægsopgørelser til løn
• Overblik over rapporter og statistikker

Målgruppe

Kurset retter sig mod administrative medarbejdere der skal varetage de grundlæggende administrative funktioner i AutoPilot.
Kurset tages typisk ved implementering, eller når en ny medarbejder skal varetage de administrative funktioner.

Format

Oplæg og øvelser

Grundlæggende

Sagsstyring- og planlægningskursus

Formålet med kurset er at komme godt i gang med planlægning, og er tiltænkt brugere som ønsker et fundamentalt kendskab til sagsplanlægning. Kurset giver grundlæggende færdigheder i at kunne planlægge sager på delsags-, aktivitets-, medarbejder- eller sumniveau. Ambitionsfaktor- og slutfaktorbegreberne introduceres. Honorardisponering og nogle rapoorter og statistikker vises.

Varighed

5 timer – inkl. 30 minutters frokost

Pris

4.000 kr.

Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book
Sagsplanlægning 25/03/2021 Online, . 25/03/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Sagsplanlægning 19/05/2021 Online, . 19/05/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Sagsplanlægning 15/09/2021 Online, . 15/09/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Sagsplanlægning 17/11/2021 Online, . 17/11/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads

Udbytte

På kurset har vi fokus på værdien af planlæg¬ningen, og på hvordan planlægningen er fundamentet for at kunne styre et projekt og få overblik over sagsøkonomien.
Kurset giver grundlæggende færdigheder i at kunne planlægge sager på delsag-, aktivitets,- med¬arbej-der- eller sumniveau.

Indhold

• Centrale begreber i AutoPilot
• Sagsstruktur og honorarprincipper
• Honorardisponering og begreberne AF og SF
• Planlægningsbilledet
• Sags- og delsagsoprettelse, aktivitetsplan og bemanding
• Budgettering på medarbejderniveau, sumniveau og i tid
• Håndtering af budgetoverskridelser
• Kapacitetsoverblik
• Sagsrelevante rapporter og statiskker

Målgruppe

Kurset er tiltænkt nye og erfarne brugere, som ønsker et fundamentalt kendskab til sags¬plan-lægning i AutoPilot og forståelse af de grundlæggende funktioner i forbindelse med planlægningen.
Kurset tages typisk ved implementering, når en medarbejder skal varetage overblikket over sager og ressourcer eller ønsker at få kendskab til de fordele, der følger med at sagsplanlægge.

Format
Oplæg og øvelser

Grundlæggende

Faktureringskursus

Formålet med kurset er at give forståelse af faktureringsflowet, samt kreditfakturaer.  Derfor er kurset primært tiltænkt nye brugere med administrativt ansvar, eller andre med faktureringsansvar. Kurset giver overblik over faktureringsproceduren, og gennemgår fakturering af de 4 honorarprincipper, kreditnotaer og faktureringsstatistiker.

Varighed

5 timer – inkl. 30 minutters frokost

Pris

4.000 kr.

Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book
Fakturering 27/05/2021 Online, . 27/05/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Fakturering 23/09/2021 Online, . 23/09/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Fakturering 25/11/2021 Online, . 25/11/2021 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads
Fakturering 25/01/2022 Online, . 25/01/2022 10:00-15:00 kr 4.000,00 Book plads

Udbytte

På kurset sætter vi fokus på de grundlæggende administrative opgaver i relation til faktureringen. Du får et grundigt indblik i AutoPilots fakturerings-procedure samt overblik over de forskellige faktureringsmuligheder.
Vi arbejder praksisnært og har fokus på, at du får viden om og fortrolighed med de grundlæggende faktureringsværktøjer og -funktioner i AutoPilot.

Indhold

• Procedure inden fakturering
• Oprettelse af specialprislister
• Fakturering af de 4 honorarprincipper
• Kreditnotaer og manuel fakturering
• Link til finanssystemet
• Elektronisk fakturering
• Tips og tricks
• Overblik over faktureringsrapporter

Målgruppe

Kurset er rettet mod brugere, der varetager de grundlæggende faktureringsmæssige funktioner, og som ønsker en forståelse af fakturerings-flowet i AutoPilot.
Kurset tages typisk ved implementering, eller når en ny medarbejder skal fakturere i AutoPilot.

Format

Oplæg og øvelser

Videregående

Administrationkursus

Kurset har helt overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien og sagsdata. Du får fyldt værktøjskassen med forskellige controllermuligheder samt kendskab til statistik og rapporter i forhold til sagsøkonomien og medarbejdere.

Varighed

3 timer

Pris

3.600 kr.

3.000 kr. ved køb af andet halvdagskursus der bliver afholdt samme dag

Ingen arrangementer at vise
Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book

Udbytte

Kurset har helt overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien og sagsdata.
Du får fyldt værktøjskassen med forskellige controllermuligheder samt kendskab til statistik og rapporter i forhold til sagsøkonomien og medarbejdere.

Indhold

• Priser og priskategorier
• Prislistesystemet, oprettelse af generel prisliste og specialprislister
• Prisgrupper og afregningsfaktor
• Redigering af timer og puljer
• Controllerværktøj
o Sager, faktorer og prognose
o Fraværsgodkendelse
o Kørselsgodkendelse
o Standarddelsager
o Flere aktivitetsplaner
o Kontraktstatus
• Sagsrapporter
• Medarbejderrapporter

Målgruppe

Kurset er rettet mod brugere med administrativt ansvar, som kender de grundlæggende funktioner i AutoPilot.
Kurset tages typisk, når en medarbejder skal varetage eller ønsker et bredere kendskab til administrative funktioner og muligheder i AutoPilot.

Format
Oplæg og dialog

Videregående

Sagsstyring- og planlægningskursus

Kurset har helt overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien og sagsdata med udgangspunktet i planlægningsmodulet og de mere specifikke funktioner, der støtter op om planlægningen. Kurset giver færdigheder i at kunne udnytte funktionerne akkvisitions- og sandsynligheds­sager samt brugen af budgetmedarbejder.

Varighed

3 timer

Pris

3.600 kr.

3.000 kr. ved køb af andet halvdagskursus der bliver afholdt samme dag

Ingen arrangementer at vise
Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book

Udbytte
Kurset har helt overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien og sagsdata med udgangspunktet i planlægningsmodulet og de mere specifikke funktioner, der støtter op om planlægningen.
Kurset giver færdigheder i at kunne udnytte funktionerne akkvisitions- og sandsynligheds-sager samt brugen af budgetmedarbejder.

Inhold
• Planlægningsbilledets muligheder
• Tips og tricks
• Budgetmedarbejder, brugen samt de funktioner der er knyttet til det
• Flytning af budgetter fra sum til tid/medarbejderniveau
• Håndtering af akkvisitionssager
• Håndtering af sandsynlighedssager i forhold til planlægning, bemanding og økonomi
• Kapacitet
• Rapporter og statistikker

Målgruppe 
Kurset er tiltænkt afdelingsledere, projektledere eller medarbejdere med planlægningsansvar, som allerede kender til de grundlæggende planlægningsfunktioner i AutoPilot.
Kurset tages typisk, når medarbejderen skal varetage eller ønsker kendskab til mere specifikke funktioner og muligheder i planlægningsmodulet.

Format
Oplæg og dialog

Videregående

Fakturerings- og Underrådgiverstyringskursus

Kurset har overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien. Vi går i dybden med fakturering og underrådgiverstyring. På kurset tager vi udgangspunkt i controller­funktioner. Du får forskellige redskaber til at sikre, at økonomien i AutoPilot er retvisende. Du får et grundigt kendskab til håndtering af underrådgiverstyringen, så du får overblik over sagsøkonomi og likviditet.

Varighed

3 timer

Pris

3.600 kr.

3.000 kr. ved køb af andet halvdagskursus der bliver afholdt samme dag

Ingen arrangementer at vise
Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book

Udbytte

Kurset har overordnet fokus på at sikre sagsøkonomien. Vi går i dybden med fakturering og underrådgiverstyring.
På kurset tager vi udgangspunkt i controller-funktioner. Du får forskellige redskaber til at sikre, at økonomien i AutoPilot er retvisende.
Du får et grundigt kendskab til håndtering af underrådgiverstyringen, så du får overblik over sagsøkonomi og likviditet.

Indhold

• Fakturering
o Fakturerings-flow
o Controllerfunktioner
o Tips og tricks
o Elektronisk og email-fakturering
• Underrådgiverstyring
o På alle honorar¬principper
o Rapporter aftaler fremmed arbejde
• Rapporter og statistikker i forhold til fakturering

Målgruppe
Kurset er rettet mod brugere med administrativt ansvar, som kender de grundlæggende funktioner i AutoPilot.
Kurset tages typisk, når en medarbejder skal varetage, eller ønsker større kendskab til faktureringsfunktioner og muligheder i AutoPilot.

Format

Oplæg og dialog

FokusKurser

FokusKurserne er halvdagskurser med et praktisk fokus. Vi dykker ned i et afgrænset emne, gennemgår teorien bag, forudsætningerne og de praktiske tiltag for at I kan komme i gang efter kurset er slut. Klik på kurserne herunder for en detaljeret beskrivelse.
Man sammensætter typisk 2 kurser på én dag, så man får det fulde ud af dagen hos AutoPilot. 

Varighed

3 timer

Pris

3.600 kr.

3.000 kr. ved køb af andet halvdagskursus der bliver afholdt samme dag

Ingen arrangementer at vise
Arrangement Lokation Tidspunkt Pris Book