Ændringer ifm. delsager efter medgået tid

Vi oplever en stigende brug af delsager efter medgået tid og medgået tid med loft. Derfor fokuserer vi nu ekstra på det område, så vi øger gennemsigtigheden i delsager efter medgået tid og medgået tid med loft.

 

Vi har ændret måden, en aftale bliver vist i planlægningen, hvor der er afsat beløb til at dække ikke-fakturerbare omkostninger. Det har vi gjort for at synliggøre, at det afsatte beløb skal dækkes ind via de producerede timer.

 

Tidligere har det været sådan, at loftet i visningen i Planlægningen var reduceret med det beløb, der var afsat til omkostninger – altså ikke-fakturerbare udgifter som fx rejseomkostninger. Det kunne resultere i at projektledere planlagde med at bruge et beløb, der var lavere end loftet tillod.

 

Eksempel: En aftale på 30.000, hvor der var afsat 2.000 til kørsel, viste, at der var 28.000 kroner til eget honorar i Planlægningsbilledet. Projektlederen planlagde op imod de 28.000, som så også skal dække de ikke-fakturerbare omkostninger. Dermed blev der reelt kun 26.000 tilbage til at dække eget arbejde.

 

I den nye version af AutoPilot viser planlægningen de 30.000 kroner, så projektlederen får planlagt helt op til loftet og dermed også får dækket ikke-fakturerbare omkostninger via timerne. Så vil der reelt være 28.000 til dækning af eget arbejde.

 

Humlen er altså, at man bruger og fakturerer timerne op til loftet. I sidste ende er denne proces afgørende for, at I får den korrekte slutfaktor på jeres arbejde.

 

Eksempel:

Honorar: 300.000

Fremmed arbejde: 25.000 (disse faktureres)

Andre omkostninger: 25.000 (rejseomkostninger)

Eget arbejde: 250.000

Ved første øjekast efterlader det 250.000 tilbage at arbejde for. I skal arbejde og fakturere for 275.000, så regnestykket ender på 300.000 i sidste ende. Dermed får kunden arbejde for 300.000, og I får betaling for jeres arbejde.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...