AutoPilot version 153

I version 153, der udkommer i dag, har vi, som altid, haft fokus på den feedback og de inputs, vores kunder kommer med. Det har givet anledning til dette blogindlæg, hvori du kan læse om de nye ting og forbedringer som kommer i den seneste opdatering.

 

Afsendelse af rykkermail fra fraværsplanen er ændret i version 153.

Forskellen fra den gamle version til den nye version er, at nu skal AutoPilot ikke åbne jeres mailklient før rykkermail fra fraværsplanen, kan afsendes. Når I nu vil sende rykkere til jeres kollegaer med en reminder om, at de mangler at aflevere timer, kan I gøre det direkte via AutoPilots fraværsplan. Ved et klik på knappen [Send e-mail], som kan ses i det første billede nedenunder, kan det klares uden, at I skal vente på, at mailklienten åbnes.

 

Bemærk, at I måske vil opleve, at afsendelse af rykkermail fejler. Denne fejl vil komme, hvis AutoPilot ikke er konfigureret til at sende pdf-fakturaer via mail. Hvordan I konfigurerer AutoPilot til at sende pdf-fakturaer, kan I finde ud af i vores vejledning om SMTP-opsætning, hvilket vil fjerne fejlen. I får muligvis brug for nogle informationer fra jeres IT-afdeling til opsætningen.

 

Vi sender som sædvanligt opdateringsmails ud til vores kunder i løbet af de kommende uger. Savner du sådan en mail fra os, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller redigere dine præferencer på: www.autopilot.dk/mail-signup.

 


Nyheder i version 153


Ny og forbedret fraværsplan
I den nye fraværsplan kan du nu selv vælge, hvor mange uger, du ønsker at se. Her kan du vælge at se fra 1 til 15 uger samt startugen for oversigten, som du kan se i billedet nedenunder. På den måde kan du let danne dig et overblik over dine medarbejderes fraværsplaner for præcis de uger, du er interesseret i.

 

Klik på billedet for at få det i fuld størrelse.

Forbedret opbygning af delsager i planlægning
Folder du en delsag ud i aktiviteter og videre i bemandingsplaner står aktivitetsnavne og medarbejdernavne nu i samme kolonne som delsagsnavnet. Dette giver et bedre og mere roligt overblik over delsagens aktiviteter og bemanding af aktiviteter, som vist på billedet nedenunder.

 

Klik på billedet for at få det i fuld størrelse.

Ydermere har vi ændret på farverne i den sidst mulige udfoldning, som viser, hvad medarbejderen i øvrigt er budgetteret på for at give den et forbedret udtryk.

 

Salgspriser kan vises på timebilag
Det er nu muligt at tilvælge visning af medarbejderes salgspriser på timebilaget, når du sender en faktura.

 

Hastighedsforbedringer
Vi har forbedret databasens procedurer i forhold til at opretholde integritet i databasen. Det har medført, at det går langt hurtigere at opdatere stamdata i AutoPilot.

 

Ydermere åbner fakturaforslagsmodulet nu hurtigere end hidtil.

 


Nye abonnementer i version 153


API baseret link til cloudbaserede finanssystemer
I forbindelse med den nye version tilbyder vi en API baseret synkronisering mellem AutoPilot og cloudbaserede finanssystemer, hvilket kort og godt betyder, at AutoPilot og finanssystemet ‘taler’ sammen uden problemer.

 

I øjeblikket er vi klar til levering i forhold til e-conomic. Andre integrerbare systemer kommer til afhængig af efterspørgsel.

 

Helt specifikt vil kunder og kundefaktureringer i AutoPilot fremstå i jeres finanssystem via et debitorlink fra AutoPilot til finanssystemet. Et kreditorlink fra finanssystemet til AutoPilot bevirker, at kreditorer og kreditorfaktureringer i finanssystemet fremstår i AutoPilot. Desuden synkroniseres betalingsstatus på debitorfakturaer i finanssystemet til AutoPilots fakturaarkiv.

 

Til at supplere ovenstående har vi udviklet et semi-automatisk rykkersystem, så det er let at sende en rykker til kunder, der ikke har betalt til tiden.

 

I får adgang til ovenstående ved at tegne abonnement på vores cloudbaserede “Integrations site”.

 

Timesheet services
I forbindelse med den nye version tilbyder vi, at du som supplement til vores Webtimeseddel kan tegne abonnement på en række scheduled services, der gavner både projektlederen og administrationen.

 

Den første scheduled service er automatiske e-mail notifikationer til medarbejdere, der ikke har afleveret timer i et bestemt antal dage. Den anden scheduled service er automatisk aflevering af timesedler for medarbejdere, der er på ferie eller holder fri på anden måde. Mens den tredje og sidste er en on-demand fremtidig timeaflevering for medarbejdere, der fratræder ved udgang af indeværende måned.

 

I får adgang til ovenstående ved at tegne abonnement på vores cloudbaserede “Employee site”.

 

Hvis du vil læse mere om version 153, finder du de detaljerede releasenoter for version 153 på autopilot.dk under Kundesider > Næste version.

 


Det kan du glæde dig til i version 154


Version 154 udkommer allerede til efteråret og nedenstående er et uddrag af de forbedringer, I vil få glæde af.

 

Ny og forbedret oprettelse samt vedligeholdelse af specialprislister
Alle kundeprislister vises nu samlet og det samme gælder sags- og delsagsprislister. Det betyder, at det er let at vedligeholde eksisterende specialprislister, ligesom det er let at oprette nye specialprislister.

 

Det nye system indeholder tilmed kompletteringsfunktioner, som kan indsætte medarbejdere, der er på relevante bemandingslister, på prislisterne. Desuden indeholder det nye system mulighed for at lukke en specialprisliste fra en given dato.

 

Et nyt sæt af grafer
Som noget nyt bliver der tilknyttet et sæt af grafer til hver delsag vedrørende honoraraftalen. Der er fem grafer i sættet, og begrebsmæssigt vil de vise følgende:

  • Honorardisponeringen.
  • Ambitionsværdien af forbrugt og planlagt eget arbejde med hensyn til eget honorar.
  • Realitetsværdien af forbrugt og planlagt eget arbejde med hensyn til eget honorar.
  • Størrelsen af igangværende eget arbejde.
  • Delsagens dækningsbidrag beregnet som eget honorar minus summen af kostprisen af forbrugt eget arbejde og kostprisen af planlagt eget arbejde.

 

Kursdifference posteringer
AutoPilot vil i version 154 beregne kursdifference posteringer vedrørende debitor regninger og igangværende arbejde. Kursdifferencen udregnes som forskellen mellem kursen på datoen for indgåelse af kontrakten og den aktuelle kurs. Når du opgør igangværende arbejde eller opretter en faktura, vil AutoPilot fastsætte den omtrentlige kursgevinst eller det omtrentlige kurstab.

 

Hastighedsforbedring
Vi forbedrer hastigheden af planlægningsmodulet, så det åbner hurtigere end det hidtil har gjort.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...