AutoPilot indgår samarbejde med arkitekternes brancheforening DANSKE ARK

AutoPilot og DANSKE ARK indgår i et spændende samarbejde om sund og stærk forretning, der skal styrke og løfte branchen.

 

Brancheforeningen DANSKE ARK

DANSKE ARK er en forening af private rådgivende arkitektvirksomheder, der har til formål at varetage erhvervsmæssige forhold og styrke virksomhedernes position, kvalitative niveau og professionalisme som bygherrernes uvildige rådgivere. Som rådgivere stiller de en række værktøjer til rådighed for medlemsvirksomhederne og deres aftaleparter.

DANSKE ARK har overordnet set en branchestrategi under overskriften ”Vi bygger bedre liv”, som består af tre søjler:

  • Stærk forretning
  • Flere alliancer
  • Synlig værdi

Pilotprojektet hører under søjlen Stærk forretning.

 

Pilotprojektets to spor

I samarbejde med AutoPilot har DANSKE ARK sat et projekt i værk, som på sigt har til formål at styrke og hjælpe arkitektbranchen. AutoPilot har særligt for øje at styrke individuelle firmaer, men med dette projekt og samarbejde, har virksomheden også mulighed for at hjælpe branchen i sin helhed.

Pilotprojektet består overordnet af to spor:

  • Spor 1: Opgørelse af timeforbrug i forbindelse med konkurrencer og udbud.
  • Spor 2: Automatiseret indberetning af nøgletal til DANSKE ARK.

 

Opgørelse af timeforbrug i forbindelse med konkurrencer og udbud

Pilotprojektet har som mål at indsamle data om ressourceforbruget i forbindelse konkurrencer og udbud. Formålet med dokumentationen på sigt er dels at indgå en konkret dialog med udbyderne og deres krav i forbindelse med konkurrencer, og dels at medlemmerne kan benchmarke sig over for hinanden, og vurdere hvor meget tid de bruger i forhold til hinanden på konkrete udbud og konkurrencer.

 

DANSKE ARK Sekretariat

En af drivkræfterne bag pilotprojektet er chefkonsulent ved DANSKE ARK, Lars Emil Kragh.

 

Automatiseret indberetning af nøgletal til DANSKE ARK

Pilotprojektets andet spor har til formål at automatisere indberetningen af nøgletal til DANSKE ARK med henblik på at lette arbejdet i virksomhederne og udvikle en række rapporter med nye og brugbare data.

Indtil nu har virksomhederne brugt rigtig mange arbejdstimer på at indberette data med forskellige definitioner, og det er uhensigtsmæssigt at bruge tid og ressourcer på dette. Derudover er der en mangel på fælles nøgletal, som gør det svært at sætte i system og få overblik, fortæller Lars Emil Kragh fra DANSKE ARK, som er en af drivkræfterne bag pilotprojektet. Netop denne mangel på standardiseret data, skal vi ændre med det foreliggende projekt. Med en generisk måde at trække data ud på, kan vi bruge resultaterne konstruktivt ude i virksomhederne, bl.a. til benchmarking, fortæller Lars.

Til at automatisere indberetningen af nøgletal til DANSKE ARK anvendes AutoPilot som pilotprojekts grundværktøj, der gør det muligt at skabe brugbare og ensartede data.

 

Vi ønsker at hjælpe branchen til at optimere deres forretning

Pilotprojektets to overordnede spor har tilsammen til formål at hjælpe branchen med at styrke deres forretning og på sigt blive bedre til at tjene penge. Samarbejdet kan trække på kompetencer og funktioner fra deltagende arkitektvirksomheder, DANSKE ARK og AutoPilot i målet om at nå frem til en fælles optimering af branchen. Pilotprojektet er stadig i en fase, hvor det er ved at blive udformet, men vi ser frem til at præsentere resultaterne for jer, når vi når dertil.

 

Blogindlægget er baseret på interviews med Chefkonsulent ved DANSKE ARK Lars Emil Kragh, Direktør for AutoPilot Jørgen Korsgaard og artikler af direktør for DANSKE ARK Lene Espersen. Links til artikler kan findes her og her.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...