AutoPilot 156 og det nye planlægningsmodul 2

Der er gennemgribende forbedringer i AutoPilots planlægningsmodul. Under omskrivningen havde vi særligt fokus på hastighed og funktionsdygtighed i programmet. Dette indlæg tager fat i de forbedringer, der ikke blev gennemgået i det første indlæg om AutoPilot 156 og det nye planlægningsmodul.

 

Forbedret kapacitetsoverblik  

De reviderede kapacitetsoversigter tilgås i bunden af planlægningsmodulet ved at slå ‘graf’ og ‘sum’ til. Disse oversigter giver et overblik over forholdet mellem jeres samlede fremtidige kapacitet, og hvad I har planlagt at forbruge.

 

 

Den blå graf viser hele virksomhedens kapacitet i timer – og denne samlede kapacitet vises på månedsbasis i skemaets øverste række. Søjlerne viser jeres planlagte timeforbrug for den enkelte måned – opdelt på timer på debiterbare sager, timer på udebiterbare sager, samt timer i jeres sandsynlighedssager (pipe line sager).

Afstanden mellem søjler og graf er et visuelt udtryk for jeres ledige kapacitet – positiv eller negativ. Jeres ledige kapacitet kan I se som tal i rækken ‘Ledig kapacitet’.

Derudover viser oversigtens Slut ‘måned’-kolonne, om der ved sidste måneds udgang var planlagt et timeforbrug, der ikke er blevet brugt. Som billedet illustrerer, vil et uforbrugt budget vise sig som et negativt bidrag til ‘ledig kapacitet’. Projektledelsen skal tage stilling til, om de ikke forbrugte timer skal genfordeles i fremtiden, hvorved disse timer får indflydelse på den ledige kapacitet i fremtiden.

 

Nye filtreringsmuligheder

Der er nye filtreringsmuligheder i planlægningsmodulet. I kan dermed gøre jeres sagsoversigt mere overskuelig ved at filtrere på forskellige parametre. I finder disse filtreringskolonner øverst til venstre i planlægningsmodulet.

 

Delsagsfilter

Først og fremmest er det nu muligt at filtrere til den markerede delsag. Det er også muligt at filtrere til den markerede sag, hvorved alle delsager for sagen vises.  

Herudover er der filtre, der gør det muligt at filtrere til en bestemt type af delsager. For eksempel kan I få en samlet oversigt over alle debiterbare og udebiterbare delsager samt alle sandsynlighedsdelsager. Det giver et samlet og overskueligt billede af den samlede planlægning på en konkret type af delsager.

Fase

Dette filter er en mulighed for at filtrere i planlægningsbilledet på baggrund af en bestemt fase i delsagen. I kan eksempelvis få overblik over dispostionsforslag, forprojekters eller hovedprojekters andel af alle delsager. Funktionaliteten kræver en bestemt konfiguration af jeres aktivitetslinjer.

Afdeling

Her har I mulighed for at filtrere i jeres planlægning med udgangspunkt i en bestemt afdeling. Denne funktion giver overblik over hver enkelt afdelings andel af delsagerne – og gør det muligt for den enkelte afdeling at koncentrere sig om deres andel af honoraret og deres andel af arbejdet. Funktionaliteten kræver en bestemt konfiguration af jeres aktivitetslinjer

Se vores planlægningsmanual – og bliv klogere på Filtre og redigeringsvalg i planlægning.

 

Begræns planlægning til medarbejderkapacitet

Slår I denne funktion til i planlægningen, bliver budgetter, der indtastes på en given medarbejder – hvis dette overstiger medarbejderens ledige kapacitet i perioden – reduceret til medarbejderens ledige kapacitet.  

 

Antal måneder i visning

Nu er det hurtigt og nemt at indstille fortids- og fremtidskalender med hensyn til hvor mange perioder, der ønskes vist. Indtast det ønskede antal perioder – og voila – kalenderen i planlægningsbilledet tilpasser sig med det samme:

 

 

Redigeringsvalg for timebudgetter

De nye ‘Redigeringsvalg’ giver jer smarte funktioner, når I skal omfordele budgetter, eksempelvis mellem budgetmedarbejdere og rigtige medarbejdere. Redigeringsvalget bestemmer, hvorledes AutoPilot opfatter, det I indtaster.

 

 

Det første valg på billedet er den klassiske redigeringsfunktion i AutoPilot. Denne bruges ved revision af færdiggørelsesbudgettet; alt I taster ind, reviderer det bestående færdiggørelsesbudget.

De sidste fire valg aktiverer nogle smarte hjælpefunktioner, så det er let og overskueligt at genfordele uforbrugte budgetter, flytte budgetter mellem budgetmedarbejdere og rigtige medarbejdere, samt flytte budgetter mellem ikke fordelt og kalenderen.

 

Mere detaljerede beskrivelser af de forskellige funktioner i planlægningsmodulet kan I  finde her i vores planlægningsmanual. Derudover er der stadig et par ledige pladser på vores Superbrugerkursus i sagsplanlægning d. 4. december i Aarhus!

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...