Hvordan tilpasser man sig den nye ferielov i AutoPilot?

I dette indlæg beskriver vi, hvordan den nye ferielov fungerer – og hvordan I skal forholde jer til lovens ændringer i AutoPilot.

 

Den nye lovgivning træder i kraft 2020

Pr. 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. På denne dato forlader vi det gamle system og går over til løbende optjening og afvikling af ferie. Som bekendt havde vi i det gamle system et optjeningsår (kalenderåret) og et afviklingsår, hvor ferie optjent i sidste kalenderår kunne afvikles fra 1. maj til 30. april året efter.

På billedet nedenfor kan I se, hvordan ferieloven ændrer sig. Ferie opsparet i 2018 forholder sig uændret. Det betyder, at I til april skal registrere opsparingen  i AutoPilot på samme måde som hidtil.

 

Billedet er fra Regeringen.dk

 

2019 er også et normalt optjeningsår efter det gamle system. Perioden for opgørelse af ferie vil dog ændre sig. I 2019 vil perioden være 1. januar til 31. august. Herefter vil perioden være fra 1. september 2019 til 31. august 2020, hvorefter optjening efter det gamle system stopper.

Ferie optjent mellem 1. januar og 31. august i 2019 skal til april 2020 på vanlig vis tildeles i AutoPilot til medarbejdernes afvikling fra 1. maj 2020.

 

Hvornår ændrer det sig så?

Den 1. september 2020 træder den nye ferieordning i kraft. Nu sparer man som lønmodtager sin ferie op løbende – i alt 2,08 feriedage i måneden.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver i loven omfattet af særlige indefrysningsregler og skal ikke tildeles i AutoPilot.

Ved ikrafttrædelse af den nye ferielov 1. september 2020 vil AutoPilot være klar til at tilbyde automatisk beregning af løbende optjening af ferie. Registrering af afviklet ferie forbliver uændret.

 

Kort opsamling?

I skal altså gøre det samme som hidtil angående ferie her til maj 2019. Selvom perioden ændrer sig i 2019 vil behandling af ferie i AutoPilot være den samme igen til maj 2020. Herefter er der en indefrysningsordning inden den nye lov træder i kraft. Ved lovens ikrafttrædelse bliver der mulighed for en systematiseret løsning i AutoPilot.

Vi har i dette indlæg forsøgt at kortlægge den nye lovgivning for optjening af ferie – og hvordan I skal forholde jer til ændringerne i AutoPilot. Er I stadig i tvivl om den nye lovgivning, anbefaler vi selvfølgelig, at I studerer lovgivningen nærmere.

 

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...