Årsreminder 2014/2015

Her kommer en liste over de områder i AutoPilot, I skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med årsskiftet.

1 Kørselsgodtgørelse

På Skat’s hjemmeside (http://www.skat.dk) kan I snart se de nye satser for kørselsgodtgørelse i egen bil for 2015.

Satsen regulerer du i Basis > Priser udlæg > Prislister udlæg.

I skal udfylde ophørsdatoen for den gamle sats, og bagefter udfylde den tomme linje med ny a’ pris og startdato for den nye regulering.

 

Bemærk – ophørsdato på kørselssatsen for 2015 skal være blank

koerselssatser2015

 

 

 

 

 

 

 

2 Sagsnummeret

Årstallet bruges ofte som en del af sagsnummet f.eks. 15-195 eller 2015-195.

For at få 15- eller 2015 til at indgå i de nye sagsnumre som præfiks, skal du regulere det i Basis > Sagsstruktur > Sagsserier > dobbeltklik på sagsserien > rediger præ- eller suffiks.

Hvis I ønsker det løbende sagsnummer nulstillet til f.eks. 001, ændres det i Basis > Sagsstruktur > Sagsnummerserier > Debiterbare Sager.

 

3 Udebiterbare sager

Hvis årstallet indgår i navnet på delsager eller aktiviteter på udebiterbare sager, skal delsagerne/ aktiviteterne lukkes og nye oprettes.

Det kan f.eks. være på ’Ferie med løn 2014’, ’Ferie uden løn 2014’, ’Fravær/Orlov med løn 2014’ eller ’Sygdom 201’.

Her lukkes aktiviteten/delsagen, og der oprettes en ny f.eks. ’Sygdom 2015’ til erstatning. I skal selvfølgelig vente med at lukke delsagerne eller aktiviteterne, til alle medarbejdere har afleveret timeseddel til og med 31. december.

 

4 Helligdage

Helligdage for 2015 indsættes under Basis > Diverse > Helligdage > vælg Danske og 2015 i drop- downmenuen > tryk [Indsæt danske]. Indtast eventuelt yderligere datoer, hvor samtlige medarbejdere har nedsat normtid eller fri. Det kan f.eks. være Grundlovs­dag eller 1. maj.

Bemærk at 24-12 og 31-12 ikke er officielle helligdage. Derfor er de ikke automatisk med på listen. På samme måde kan I indvælge andre helligedage f.eks. svenske eller norske, hvis det er aktiveret hos jer.

 

5 Kapacitetsberegning

For kunder med licens til modulet Planlægning dannes en ny kapacitetsberegning.

Maintenance > Periodisk > tryk [Genberegning af kapacitet] > indtast ressourcehorisont, klik på [Justér] og dernæst [Beregn alle].

 

6 Likviditet

For kunder med licens til modulet Prognose dannes en ny lønberegning for at få udgiften til medarbejdernes løn med i Direktion > Resultat/likviditet.

Maintenance > Periodisk > tryk [Genberegning af lønudgift]

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...