Ændringer i håndtering af overtid (Puljetimer)

Guide: Som et led i den nye overenskomst for arkitekter, er der foretaget ændringer i håndteringen af overtid i AutoPilot. I dette indlæg viderebringer vi et par tips til at gennemføre omberegningen.

 

D. 1. april 2015 kom der en ny overenskomst for arkitektfirmaerne. Denne nye overenskomst har resulteret i ændringer af overtid, hvilket kaldes puljetimer i AutoPilots digitale system.

Fra april blev loftet for puljetimer hævet fra 100 til 150, hvorefter det overskydende flyttes til udbetaling.

Før det nye loft kan træde i kræft, kræver det en opdatering til det nye version, der hedder 146. Dette ligger klar til at blive hentet her: www.autopilot.dk/faq/#107.

Når der er opdateret til version 146, skal der omberegnes, således at perioden fra 1. april er beregnet med det nye loft. Dette findes der en ny knap til inde i AutoPilot, som ligger under konfigurationen. Når man er gået ind under konfigurationen, skal der klikkes på licens og efterfølgende på 01.04.15.

Når ovenstående er gennemført vil omberegningen blive fortaget, når man åbner sin timeseddel næste gang. Det kan derfor tage lidt tid før timesedlen åbner.

 

Guide i punktform:

1) Opdater til version 146.

2) Gå ind under konfigurationen.

3) Klik på licens.

4) Klik på på 01.04.15

5) Gennemfør omberegning ved åbning af timeseddel.

 

Vær opmærksom på, at det er ikke nødvendigt at foretage ovenstående, hvis det er behandlet manuelt indtil nu.

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...