Jørgen Korsgaard talte til The Liveable City i Glasgow

Jørgen Korsgaard har igen holdt et indlæg om ”How to run a profitable practice”. Indlægget blev holdt i forbindelse med The Liveable City, som i de seneste to år har turneret rundt i UK. Nu var turen kommet til Skotland nærmere betegnet Glasgow.

 

Konferencen The Liveable City fandt sted tirsdag den 8. november 2016. Den var arrangeret af den danske ambassade og støttet af ‘The Royal Incorporation Of Architects’ i Skotland og ‘Construction Scotland Innovation Centre’. Jørgen var til stede til arrangementet sammen med Tom Bostock, der er direktør ved Reiach and Hall Architects. De to herrer gav hver deres bud på ”How to run a profitable practice”. Det kunne Jørgen med god samvittighed tale med om, da AutoPilots kunder performer markant bedre end deres ikke-kunder.

livablecity-glasgow-stage-financial-performance

 

Nøglen til succes

AutoPilot softwaren har en løbende integration af sagernes fortid og fremtid. Det betyder, at man, for enhver sag på et hvert tidspunkt, øjeblikkeligt kan få en prognose på sagens slutøkonomi ved blot at udføre en revision af sagens færdiggørelsesbudget (det antal timer, der skal anvendes til at færdiggøre sagen).

I AutoPilot gøres dette faseopdelt, så hver fase får tildelt sin andel af honoraret samtidig med, at registrering af forbrug og revision af færdiggørelsesbudget foretages fasevis. Det udgør for AutoPilots kunder et ”early warning” system, som de udnytter til enten at regulere i arbejdets omfang eller i honoraret. Med “early warning” systemet er det muligt at gøre dette i tide for enhver sag.

Med andre ord har AutoPilot kunderne et ”early warning” system til rådighed, som, så tidligt som muligt i sagsforløbet, spiller dem handlemuligheder i hænde. Handlemulighederne består enten i en forhandling med bygherren om honorarets størrelse og/eller en samtale med projektteamet med henblik på at regulere arbejdets omfang.

 

Hellere en produktpræsentation

Jørgen fortæller, at nogle af konferencens deltagere måske havde forventet, at han foretog en decideret produktpræsentation frem for en konceptuel præsentation. Det var dog ikke, hvad han var blevet bedt om. De tilhørere, som er interesseret i en produktpræsentation, kan kontakte Jørgen for en nærmere aftale på følgende mail: jk@autopilot.dk.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...