Opsætning af SQL-server

Hvordan konfigurerer jeg en SQL-server til at afvikle AutoPilot?

 

AutoPilot kører på kundernes eget driftsmiljø, og er altså ikke noget hotline yder support på.

Følgende skal gøres for at alt fungerer:

 • Installer SQL med standardindstillinger (enten fuld version eller SQL Express), version 2008 R2 eller nyere (se artikel om installation)
 • Serveren sættes til at køre Mixed Mode (server properties > Prik i “SQL Server and Windows Authentication mode”)
 • På serveren > Security > Login: Opret et login ved navn AutoPilot, uden prik i “Enforce password policy”. NB: Koden er ikke offentlig, men udleveres ved henvendelse til hotline, eller i den udsendte opdateringsmeddelelse. Sørg for at have koden inden du påbegynder din konfiguration af SQL Serveren.
 • Configuration Manager > SQL Server Network Configuration > Protocols for [Servernavn] > TCP/IP er slået til
 • Apsystem udfyldes så den passer med server- og databasenavn (se artikel om Apsystem)
 • Firewall på hhv. SQL-serveren og klienterne er åben på den nødvendige port (standard 1433)
 • Opret en ny database (uden mellemrum i navnet)
 • Restore den fremsendte backup-fil ind i databasen (overskriv eksisterende)
 • Opret i databasen > Security > Users, en bruger med Username = AutoPilot, Login name = AutoPilot og Role membership = db_owner. NB: “Role membership” er nem at forveksle med “Owned schemas” – det er IKKE det samme
 • Klienterne skal naturligvis have ret til at tilgå SQL-serveren
 • Genstart serveren

Det er op til kunden selv hvor programfilerne placeres – de behøver ikke ligge på samme server som SQL-serveren, så længe de ligger på et share der kan se og tilgå databasen.

NB: Det er essentielt at I selv tager backup af databasen, uanset type!

Questions or comments? Leave a note below.