Fejl ved åbning af AutoPilot databasen

Kør program giver: Fejl ved åbning af AutoPilot databasen
  • Databasefilen/instansen hedder noget andet end det der står i APsystem (se artikel om Apsystem)
  • For SQL-brugere: AutoPilot-brugeren mangler på databasen, eller er knyttet til et forkert login (artikel om opsætning af SQL)
  • For SQL-brugere: Password for AutoPilot-login er udløbet(artikel om opsætning af SQL)
  • For SQL-brugere: SQL Serveren er i Windows Authentication mode i stedet for Mixed Mode (SQL Server and Windows Authentication mode) (artikel om opsætning af SQL)
  • For SQL-brugere: TCP/IP er ikke slået til på pågældende serverinstans
  • Hvis du lige har flyttet til ny SQL-server: Det kan tænkes servernavnet ikke bliver resolvet rigtigt af din DNS. Prøv i SQL Configuration Manager > SQL Server Services > at starte den service der hedder “SQL Server Browser”.
  • Firewall på hhv. SQL-serveren og klienterne er åben for kommunikation på den angivne port

Questions or comments? Leave a note below.