Risikopujen var et diskuteret emne på AutoPilot Dage i år. Efter stor efterspørgsel, vil vi i dette blogindlæg fortælle mere om hvad risikopuljen er, hvad den kan bruges til og hvordan I tager risikopuljen i brug. 

Hvad er risikopuljen?

Risikopuljen bruges til at sætte en andel af totalaftalen til side til uforudsete forhold. Uforudsete forhold kan eksempelvis være voldgift, ændringer i arbejdets omfang, eller geologiske forhold, som forsinker arbejdet. 

Der trækkes et beløb fra totalhonoraret til risikopuljen, så ‘Eget honorar’ bliver tilsvarende lavere. 

Det kan ses i eksemplet til højre.

Risikopuljen kan, som navnet antyder, bruges til uforudsete risici. Når der er mindre til ‘Eget honorar’ er der også færre penge at planlægge timer for. Således kan I sikre delsagen mod mulige budgetoverskridelser ved at have en ekstra pose penge, hvis nu det bliver nødvendigt. Undgår I sådanne forhold og ikke har behov for at tage hul på risikopuljen, så skal du tømme risikopuljen når du lukker delsagen, så beløbet bliver en del af ‘Eget honorar’. Dermed stiger SF. Det er vigtigt at risikopuljen bliver tømt senest når du lukker delsagen.

Risikopuljen kan også bruges hvis I vil undgå at regulere AF. Ved at afsætte en del af ‘Eget honorar’ til risikopuljen i starten af aftalen, vil der kunne flyttes penge tilbage til ‘Eget honorar’ i processen, hvis der er udfordringer med at holde faktoren. 

Hvis I bruger risikopuljen, vil der i Igangværende Arbejde være en ekstra kolonne med risikopuljefaktoren.

Ibrugtagning af risikopuljen

Hvis I vil tage risikopuljen i brug, kan I slå det til i Konfig > Diverse 1. 

Brug for hjælp?

For at komme godt igang med at bruge risikopuljen, så tilbyder vi mentorsessions. Det er online, én-til-én møder á cirka én times varighed. Her vil der var mulighed for at snakke om fordele og ulemper, stille spørgsmål om risikopuljen og få hjælp til at sætte det igang hos jer. 

Vil du vide mere er du velkommen til at skrive til salg@autopilot.dk eller ringe til hotline på 86 12 48 85