www.linkedin.com/in/kimrusholt

www.3rkrone.dk

evt partner video, fokus på strategisk brug af AP, værdianalyse, rapportering til ledelse og bestyrelse. Igangværende arbejde. Ikke så meget projektstyring men i højere luftlag.

3R Krone

Økonomi, regnskab og skat for projektorienterede vidensvirksomheder.