Vidste du at…?

Vidste du at en af de nye funktioner i version 158 giver projektlederne mulighed for selv at bogføre og sende fakturaer direkte fra projektlederprogrammet?

Hos nogle virksomheder indebærer projektlederrollen også faktureringsansvaret, altså den direkte kommunikation mellem projektleder og kunden. 

Det har før kun været muligt for projektlederen at udarbejde fakturaforslag og så sende til administration, som så bogførte og videresendte til kunden. Det har givet et mellemled som nogle organisationer ikke nødvendigvis har.

Da det ikke er alle projektledere, som skal bogføre direkte, har vi arbejdet med en løsning, som er fleksibel og dermed individuel. Man kan derfor tildele den enkelte projektleder denne rettighed, så det kun er dem, som har behovet, der får muligheden.

På den enkelte projektleders medarbejderkort er der kommet en tilvalgsboks til højre for “4. Fakturaforslag” under “Adgang til programmer”.

Når du tilvælger funktionen, vil projektlederen i projektlederprogrammets sidebar få et ekstra punkt “Fakturering”, som er identisk med det, som findes under Administration. Dog er restriktionen, at projektlederen kun kan se og bogføre egne fakturaforslag.

Kreditnotaer ligger som sædvanligt hos Administrationen.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...