Proceshjulet

 Download .doc


Honorardisponering

Opret nye delsager fx ekstra arbejde PL/DIR > Honorardisponering > Højreklik > Opret delsag

Vedligehold aftalen PL > Honorardisponering > Højreklik Aftale:

  • Tjek alerts
  • Tjel afsat til omkostninger/fremmed arbejde
  • Tjek status på sandsynlighedssager
  • Luk evt. akkvisitionsdelsag

Tjek dimension statistikmærke PL > Honorardisponering > Vis-menuen slå dimensioner til > tjek at korrekte dimensioner er indvalgt + PL > Højreklik tjek Delsagsprognose og Forbrugsstatistik

Tjek fordelingen af honorar på aktiviteter PL > Honorardisponering > Højreklik Fordeling af aftale på aktiviteter

Tjek kontrakstatus PL > honorardimensioner > Se kolonnen ’Kontraktstatus’

Planlægning

Revider færdiggørelsesbudgettet PL > Planlægning

Vedligehold bemandingsplanen (bemand/spær for medarbejdere) PL > Planlægning > højreklik rediger aktivitetsplan

Budgetmedarbejdere må ikke have timer i indeværende uge/måned PL > Kapacitet

Justér AF til SF (evt. efter aftale) PL > Planlægning > Højreklik Delsagskort

Marker "Færdiggørelsesbudget er ajourført" PL > Planlægning > Højreklik > klik Færdiggørelsesbudget ajourført!

Registrering

Tjek afleveringsdatoen PL > Afleveringsdato > Medarbejdere

Tjek timer, udlæg og fremmed arbejde er registreret korrekt PL > Honorardisponering/Planlægning > Højreklik Delsagsprognose

Opret nye sager/delsager PL > Sagsoprettelse + PL > Honorardisponering > Højreklik > Opret delsag

Rediger aktivitetsplan Planlægning > rediger aktivitetsplan > forhåndsluk/tillad/luk

Fakturering

Tjek at rateplanen stemmer med aftalen PL > Økonomikalender > tjek at Kolonnen ’Rest’ (slå til i Vis-menuen) og kolonnen ’Planlagt’ er ens

Tjek priser på delsag efter medgået tid/m. loft Planlægning > Højreklik > Afleveringsstatus

Udarbejd fakturaforslag PL > Fakturaforslag

Vurder om delsag kan lukkes