Nyt i version 158

Version 158 af AutoPilot er lige blevet frigivet. Det er en ‘silent release’, som rummer finjusteringer og nye funktioner. 

 

Nyheder i Honorardisponeringen

For klarhedens skyld – honorardisponeringen er der, hvor du lægger aftalerne ind og disponerer dem. 

I version 158 har honorardisponering fået en endnu tættere integration til timesedler og planlægning. Nu vises den nyeste viden om restordrebeholdning og balancen mellem restordrebeholdning og salgsprisen på det planlagte arbejde. 

Desuden har vi forbedret strukturen på summeringerne for neden.

Summeringen opdeler nu sagerne i tre grupper: Debiterbare sager, sandsynlighedssager og udebiterbare sager. Det gør det nemt at fokusere på det, som er vigtigt for indtægterne: ordresager og pipelinesager.

Den nye struktur summerer desuden debiterbare delsager efter medgået tid med og uden overslag i hver sin linje. Denne skelnen giver dig et mere præcist billede af den resterende ordrebeholdning. 

Vær opmærksom på, at nøjagtigheden af den resterende ordrebeholdnings størrelse, samt balancen mellem restrende ordrebeholdning og salgsprisen på planlagt arbejde bliver højere, når alle projekter har et opdateret færdiggørelsesbudget. Bidraget fra den enkelte sag er kun så god som din planlægning. Derfor kan du opnå højere nøjagtighed ved at motivere dine projektledere til at holde færdiggørelsesbudgettet for deres sager opdateret. 

 

Nye kolonner i Kapacitet

For at gøre det nemmere at finde fratrådte medarbejdere, der stadig har budgetter, har vi indført en ny kolonne i Kapacitetsvisningen – ‘Type’ . Medarbejderens type skelner mellem egne medarbejdere, budgetmedarbejdere og fratrådte medarbejdere, som bliver grupperet sammen. For at fjerne medarbejdere uden budgetter fra listen, og dermed skabe et bedre overblik, har vi indført kolonnen ‘Har budgetter’.

 

Filtreringsmuligheder

En anden ny funktion er muligheden for at filtrere i flere niveauer i Honorardisponeringen og Kapacitet. Det gør du ved at markere det, du vil filtrere efter, og trykke F9 (gælder ikke datoer eller tal). Filteret ser du som et flag over listen. Jo flere filtre du bruger, jo flere flag ser du. Du kan aflyse et enkelt filter ved at lukke flaget på krydset. Tryk F12 for at ophæve alle filtre på en gang.

I Honorardisponeringen kan du filtrere i projektporteføljen efter statistiske dimensioner. Herved kan du analysere den samlede ordrebeholdning, den resterende ordrebeholdning samt balancen mellem resterende ordrebeholdning og planlagt arbejde. På denne måde kan du eksempelvis få at vide, hvor stor restordrebeholdningen er på et givet forretningsområde, en given kundetype eller lignende. 

  

Kapacitetsassistenten 

Kapacitetsassistenten har også fået et par forbedringer i version 158. 

Medarbejderens uforbrugte budgetter fra tidligere perioder bliver vist med rødt, hvilket tydeliggør omfanget af planlagt arbejde, der ikke er blevet udført. Kapacitetsassistentens cursor er skiftet til en hånd for at tydeliggøre, at du kan flytte på den.

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...