Nyheder i version 148

På AutoPilot Dagene gennemgik vi en masse nyheder i nye releases. Vi har samlet dem her, så du kan få et hurtigt overblik over, hvad der er kommet til for nyligt.

Ny søgefunktion i Planlægning

[Ctrl] + [F] (for Find) søger frit på alle parametre: Sagsnummer, navn, delsag og kunde.

Du kan søge i listen på flere niveauer; tast første søgeparameter efterfulgt af et mellemrum, så næste parameter. På den måde søges der videre kun i resultatet af den første søgning.

Funktionen findes i: Honorardisponering, resultat likviditet, fakturaforslag, timeseddel og timesedlens tilføjelsesmenu.

Den findes også ved højreklik > Søg

 

Honorardisponering

De gule og grønne markeringer for sandsynlighedssager og akkvisitionsdelsager findes her.

Sammentælling i bunden af Honorardisponering: Sandsynlighedssager er skilt ud fra de andre sager nu. Alle honorarprincipper er skilt ad.

Aftalefordeling på aktiviteter sker nu enten fra Honorardisponering ved højreklik > Fordeling af aftale på aktiviteter eller i Aftale. Nu kan hver ny aftalelinje fordeles på de aktiviteter man vil, som vist:

Honorarfordeling

 

Alle udråbstegn (alerts) kan nu slås til og fra i Vis-menuen.

 

I Aftale kan man se, hvor meget der er sat af til omkostninger og hvor meget der er afskrevet, som vist:

Aftaleregulering

 

Det er også muligt at oprette standard-delsagsnavne. Du slår det til i Konfiguration > Diverse2 > Mulighed for valg af standarddelsager.

Standard-delsagerne oprettes bagefter i Basis > Sagsstruktur > Delsager. Der kan også vælges hvilket honorarprincip, delsagen som udgangspunkt får.

 

Planlægning

Planlægning på en medarbejder kan udskiftes med en ny medarbejder, så længe den oprindelige medarbejder ikke har afleveret på aktiviteten.

Dette gøres ved højreklik på medarbejderen > Udskift medarbejder > Vælg den nye medarbejder.

Budgetfordelingen kan bruges til at slette budgetter. Højreklik på det niveau budgettet er lagt – Budgetfordeling – lade antal-feltet stå tomt og udfyld antal måneder/uger.

Lukke for medarbejdere, så de ikke kan aflevere timer på aktivitet: Højreklik på aktiviteten > Rediger medarbejderplan > Giv medarbejderen ”rødt lys”.

Der er kommet 4 nye datokolonner, som slås til i konfiguration > Diverse2 > Anvend datoer for start, slut og aflevering. Kolonnerne viser startdato – deadlines (afleveringsdatoer) og slutdato. De vælges ind i Vis-menuen i Planlægning. Datoerne taster du ind på Delsagskortet

Færdiggørelse ajourført er den dato, der kommer med over i igangværende arbejde og i Direktion > Planlægning. PL godkender planlægningen ved at højreklikke > Færdiggørelsesbudget ajourført!

 

Højrekliksmenuen

Forbrugsstatistik i højrekliksmenuen – Rapporten kommer med det samme. Læg mærke til shortcuts, f.eks. åbner Ctrl-5 Forbrugsstatistik for timer på delsagen, og du kommer direkte ind i statistikken. Flere valgmuligheder giver mulighed for at komme ind i datalisten og filtrere før rapporten hentes.

I afleveringsstatus kan du se salgsprisen pr. time for medarbejdere på delsager efter medgået tid. Her kan du evt. se om salgspriserne på alle medarbejdere er korrekte.

 

Diverse

Det er nu muligt at redigere notat for afleverede timer før fakturering. Dette sker ved dannelse af fakturaforslag, her:

Dannelse af fakturaforslag

 

 

Spørgsmål eller kommentarer til denne side? Læg en besked herunder...