Manglende/meget store tekster i AutoPilot

Tekster er meget store, eller mangler helt

 

Tekster kan blive så store at man slet ikke kan se dem, fordi de overskrider den plads der er reserveret til dem. For eksempel som her, hvor flere af ikonerne mangler en label:

Store tekster i AutoPilot

Det skyldes at Windows 7 er indstillet til at køre med tekster større end 100%, enten som del af installationen eller efter installationen af brugeren selv.

Løsning 1: Indstil Windows til at køre med mindre tekster (Kontrolpanel > Skærm > Prik i “Mindre – 100%”). Hvis Windows allerede er indstillet til 100%, er det sikkert sat under installationen af styresystemet, og der er ikke nogen måde man kan ændre det på i kontrolpanel eller lignende. Brug Løsning 2.

Løsning 2: Manuel ændring af værdierne i registreringsdatabasen. Bør kun udføres af en IT-kyndig.

Se først http://support.microsoft.com/kb/2396756 – her ligger også en FixIt du kan bruge.

Alternativt kan det rettes med håndkraft, ved at lave følgende ændringer i registreringsdatabasen:

Kør regedit og find: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts

 

Tjek fontværdien

 

  1. Sørg for at værdien for “MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24” er = “SSERIFE.FON”
  2. Sørg for at værdien for “MS Serif 8,10,12,14,18,24” er = “SERIFE.FON”
  3. Sørg for at værdien for “Courier 10,12,15” er = “COURE.FON”

Hold tungen lige i munden: Problemet opstår hvis værdien for punkt 1 er SSERIFF.FON, frem for SSERIFE.fon.

SSERIF.FON er filen der indeholder den forstørrede fontdefinition, og skal altså rettes til SSERIFE.FON.

Questions or comments? Leave a note below.