Kommandoprompt blinker/flimrer et øjeblik

I Maintenance: Afvikling af scripts giver en prompt som forsvinder straks

 

For eksempel ved afvikling af Integrity, Counters eller Safety:

  • Tjek at du befinder dig på serveren hvor SQL er installeret.
  • Tjek at sql-filerne (Integrity.sql, Counters.sql og Safety.sql) faktisk er i AutoPilot-mappen. De er del af opdateringen, men kan blive sorteret fra af antivirus-programmer.
  • Tjek at filen runsql.bat faktisk er i AutoPilot-mappen. Den er del af opdateringen, men kan blive sorteret fra af antivirus-programmer.
  • Bliv ved at trykke på knappen der udløser fejlen, til du ser “UNC paths are not supported. Defaulting to Windows directory”. UNCstier er ikke tilladt på serveren. Man kan tilføje en værdi der tillader dem.

For at tillade brug af UNC-stier, gå i Start > Kør > indsæt og kør denne linje:

REG ADD "HKCU\Software\Microsoft\Command Processor" /V DisableUNCCheck /T REG_DWORD /F /D 1

Afslut med at genstarte serveren.

Questions or comments? Leave a note below.