Ikonet på AutoPilot-genvejen mangler/er gået i stykker

Denne fejl skyldes i få tilfælde at netværkslokationen hvor AutoPilot ligger, ikke er tilgængelig. Langt oftere skyldes den dog en Windows-fejl, som ikke har med AutoPilot at gøre.

Jeres IT-mand kan læse mere om en løsning på SevenForums.

NB: Vi har intet med indholdet på SevenForums at gøre, men ved at løsningen her kan løse problemet.

Questions or comments? Leave a note below.